We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

two-middle-age-busine...
foto-overlay-breed.svg (copy1)

De coronapandemie heeft grote impact gehad op veel cliënten. Het maakte het jaar 2020 voor ons intensief en waardevol, doordat we cliënten konden bijstaan met informatie, advies en ondersteuning. De innovaties in automatisering en data-analyse bewezen juist in dit verslagjaar hun belangrijkheid.

DIENSTEN VOOR
DE ECHTE ECONOMIE

drv-driehoek-wit.svg
btn_to_top (copy)
developers-working-ha...

Digitalisering is vaak het begin van verwijdering tussen client en organisatie. Dat onderkennen we. We beseffen dat de kracht van onze organisatie de persoonlijke relatie met onze cliënten is. Het jaar 2020 onderstreepte dat. We zien digitalisering dan ook als een middel en niet als een doel. Een middel om snel data te verwerken en om te zetten in relevante informatie. Het is de basis voor betere advisering.

Persoonlijk
contact cruciaal

De uitbraak van de coronapandemie bracht veel onzekerheid en onrust teweeg bij veel cliënten. Zeker in de eerste maanden was onduidelijk wat de impact zou zijn. Ook waren er veel vragen over de steunmaatregelen. Daarom hebben we direct een centraal specialistenteam opgericht dat binnen onze organisatie en voor onze cliënten duidelijkheid bracht in de werking van die maatregelen. Dit had de hoogste prioriteit. Er is veel informatie verstrekt op veel verschillende manieren. De webinars vielen daarbij het meest op. In de eerste weken van de uitbraak is bovendien getracht om met alle cliënten in contact te komen en te achterhalen welke impact zij verwachtten. Met cliënten waar forse impact werd verwacht, zijn wij in gesprek gegaan en is gekeken welke rol DRV kon en moest spelen. Die rol was divers: van het opzetten van scenarioplanningen tot het snel reageren op de mogelijkheden van steunmaatregelen en advisering daarin.  De eerste maanden hebben we dan ook zeer intensief én waardevol ervaren.

Accountancy & Administraties

drv-boz_web-5141.jpg

Training en werving adviseurs

Onze medewerkers trainen we om informatie te interpreteren en te verwerken in een goed advies dat persoonlijk wordt gegeven. Zij willen die rol dan ook graag vervullen. Waar dat niet lukte, was dat doorgaans door een tekort aan medewerkers. Vandaar dat we opnieuw vol hebben ingezet op de werving van goede mensen, ook tijdens de coronapandemie. Die inzet gaat onverminderd door in 2021.

We zagen dat de gewenste aanpak - iedere client heeft een relatiebeheerder die voor de advisering en ondersteuning verantwoordelijk is en die specialisten inschakelt als de situatie daarom vraagt - door de actuele situatie is versterkt. Accountants en fiscalisten hebben in 2020 dan ook intensief samengewerkt met vooral het team Personeel & Salaris, maar ook met collega’s van Crossminds en IT Consultancy.

Betere ondersteuning
door samenwerking

drv-icon-samenwerken.svg
data-graph-analysisca...

De uitbraak van de coronapandemie maakte duidelijk hoe belangrijk het is om een juist en actueel beeld te hebben van alle onderdelen van de bedrijfsprocessen. En om vergelijkende data snel voorhanden te hebben, bijvoorbeeld voor de aanvraag van steunmaatregelen. Doordat we de afgelopen jaren onze werkprocessen steeds verder hebben gedigitaliseerd, konden we cliënten op basis van hun administratie actuele en waardevolle inzichten bieden. Managementinformatie, zoals overzichten van de liquiditeit, de solvabiliteit of de debiteurenstand, maar ook de personeelskosten en bezettingsgraden, was actueel voorhanden. Er is ook ervaren dat toekomstgerichte informatie steeds centraler komt te staan.

Om dit mogelijk te maken is het van belang dat processen efficiënt zijn ingericht. Door gebruik te maken van een ‘boekingsrobot’ zijn we in staat om facturen sneller en consistenter te verwerken. Het systeem herkent wat de boeking moet zijn, slimme software doet automatisch een controle en vervolgens wordt de daadwerkelijke boeking uitgevoerd. Handmatige correcties zijn daardoor niet meer nodig en de kwaliteit blijft gewaarborgd. Met deze innovaties kan het administratieve proces steeds centraler worden aangestuurd. En daarmee kan de kwaliteit verder worden verbeterd.

Actueel en
accuraat inzicht

Een ander voordeel van digitalisering en het beschikken over de juiste data, is dat we met speciale software beter behoeften kunnen onderkennen en invullen. Zo hebben we in 2020 software geïmplementeerd die subsidie- en financieringsmogelijkheden eenvoudig in kaart kan brengen.

Extra mogelijkheden
door digitalisering

digital-nomad-at-buna...
drv-driehoek-punt-wit...
btn_to_top (copy)

Dat we ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en de coronapandemie het team konden uitbreiden, zien we als het resultaat van onze goede reputatie in de markt. Ook staan we steeds beter bekend als aantrekkelijke werkgever, waar je veel kunt en mag leren. Onze controleaanpak is uitdagend en vraagt medewerkers om na te denken over risico’s en de uit te voeren werkzaamheden; nadenken in plaats van ‘afvinken’.   

Aantrekkelijke
werkomgeving

plant-leaf-leavesluke... (copy)
plant-leaf-leavesluke...

De controlepraktijk kende in 2020 opnieuw een sterke groei, zowel in omzet als in aantal opdrachten. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het ons gelukt om nieuwe collega’s aan ons te binden, echter minder dan we wensten; de krapte op de arbeidsmarkt beperkte ons wederom in onze groei.

Een stijgend aantal offertes is niet uitgebracht om de belasting van het team op een aanvaardbaar niveau te houden. Ook is over de volle breedte van de opdrachtenportefeuille een FRISS-check (Fun, Risk, Income, Stress en Strategy) uitgevoerd door alle vier de controleteams. Dat leidde ertoe dat een aantal opdrachten is beëindigd. In veel meer gevallen leidde de check tot maatregelen om de scores op de vijf aspecten te verhogen. De toegevoegde waarde van een dergelijke check is dat de teams bewuster kiezen voor bepaalde opdrachten: niet alleen uit oogpunt van rendement, maar juist ook op andere aspecten. Dit typeert de cultuur van onze organisatie.

Opnieuw groei

Audit & Assurance

Daarnaast investeren we steeds meer in efficiëntie en kwaliteit. Dat doen we onder meer door onze informatie-uitwisseling met cliënten volledig online te laten plaatsvinden. Deze werkwijze is overzichtelijker en efficiënter, én de uitwisseling van data is veel veiliger. Naast analyses via business intelligence-tooling van audit files en bankbestanden, analyseren we steeds meer operationele bestanden en zijn we met big-data aan de slag. Op deze manier is data-analyse niet langer een onderdeel van onze controle, maar wordt het steeds meer de kern van onze werkzaamheden; een data-driven audit. 

Data-driven
audit

Het blijft lastig om voldoende ervaren medewerkers (met name gevorderd assistenten en controleleiders) aan te trekken. Uiteraard stromen mensen uit onze praktijk door naar een volgende functie. Dit is echter onvoldoende om te kunnen voldoen aan de alsmaar stijgende vraag naar onze audit dienstverlening. We zoeken de oplossing in het aannemen, zelf opleiden en ontwikkelen van starters op de arbeidsmarkt. Daarvoor is in 2020 een training ontwikkeld die in 2021 is uitgebreid met een vervolgtraining. Die trainingen blijven we uitbreiden om onze medewerkers nog beter te ondersteunen in een vlotte ontwikkeling.

Eigen opleiding
voor starters

drv-driehoek-punt-lin...
btn_to_top (copy)

In 2020 is de adviespraktijk van DRV verder gegroeid.  Er is in 2020 veel geïnvesteerd in het werven van fiscale specialisten en het delen van fiscale kennis binnen en buiten de organisatie. Bijvoorbeeld door het geven van een aantal fiscale webinars. Door het extern delen van kennis worden we nog beter gevonden door mkb-bedrijven waar allerhande fiscale vraagstukken spelen. Het intern delen van kennis bevorderde het samenwerken tussen de vestigingen en is juist tijdens de coronapandemie belangrijk gebleken om onze cliënten van de beste adviezen te kunnen voorzien.    

Groei adviespraktijk

plant-leaf-leavesluke... (copy)

Een team van bijna 100 fiscalisten zet zich iedere dag in om cliënten te adviseren over (complexe) fiscale regelgeving en om kwalitatief goede belastingaangiften te verzorgen. Belangrijk uitgangspunt van de strategie van de fiscale praktijk is het versterken van de fiscale specialistengroepen en het efficiënter maken van het aangifteproces. Doelstelling is om het innovatieve fiscale topkantoor voor ondernemers in de echte economie te zijn.

Fiscale adviesdiensten en aangiften

plant-leaf-leavesluke... (copy2)

Ook innovatie stond in 2020 hoog op de agenda binnen de fiscale praktijk.  Als een van de ‘launching partners’ van SDU is deelgenomen aan de pilot van Taxvice; innovatieve software die belastingadviseurs ondersteunt bij het adviesproces door fiscale inhoud, processen en datastromen bij elkaar te brengen. Hierdoor zijn de fiscalisten binnen DRV nog beter uitgerust om cliënten van volledige en inhoudelijk juiste adviezen te voorzien. Ook zijn er goede stappen gezet om data-analyse in te zetten, bijvoorbeeld voor het signaleren van btw-risico’s. Het stelt ons in staat om cliënten proactief te adviseren.

De groeiende vraag naar fiscale advisering houdt aan, zowel bij de generalisten als de gespecialiseerde belastingadviseurs. Voor de komende jaren zien we dan ook volop kansen voor groei van de fiscale adviespraktijk. 

Innovatie met data

btn_to_top (copy)
plant-leaf-leavesluke... (copy)

IT Consultancy voert opdrachten uit bij zowel mkb-bedrijven als grote organisaties, ook in de publieke sector. In het verslagjaar was sprake van een aantal langdurige detacheringsopdrachten van grotere opdrachtgevers. Dat heeft de gemiddelde duur van de opdrachten verder doen stijgen.

Detacheringsopdrachten gestegen

Het IT Consultancy team geeft advies op strategisch en tactisch niveau over de inrichting van het softwarelandschap en helpt als projectleider en projectuitvoerder bij de implementatie daarvan. Ook het koppelen van diverse softwarepakketten met het boekhoudpakket om tot de juiste informatie te komen, is onderdeel van de dienstverlening. Ondanks dat een deel van de dienstverlening is ondergebracht bij Audit & Assurance, steeg de omzet in 2020 met 12,5%.

IT Consultancy

btn_to_top (copy1)

In 2019 waren de IT Audits ook onderdeel van de dienstverlening van IT Consultancy. Hiervoor waren gespecialiseerde medewerkers toegevoegd aan het team. Deze collega’s maakten vanaf 2020 weer deel uit van de servicelijn Audit & Assurance. De consultants van IT Consultancy betrekken hen wel bij opdrachten als er verklaringen nodig zijn over vraagstukken die horen bij het onderwerp informatiebeveiliging.

De omzet van IT Consultancy steeg in 2020 met 12,5%. De doelstelling is om het team en de dienstverlening de komende jaren verder uit te breiden.

Dataveiligheid naar Audit & Assurance

fibre-optic-cable-rac...
social-distancing-ato...

Steeds meer opdrachten kennen een relatief korte doorlooptijd van enkele weken. Gebruikelijk is dat gespecialiseerde specialisten die én een financiële basis hebben én zeer brede kennis van softwareoplossingen de implementatie op locatie doen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de projectleider en opdrachtgevers. Bijzonder was dat dit door de coronapandemie op afstand gebeurde. Het heeft de kwaliteit en de duur van de opdrachten niet negatief beïnvloed.

Uitvoering kleinere opdrachten door corona op afstand

btn_to_top (copy)

Het aantal verwerkte loonstroken nam iets af: van ongeveer 300.000 in 2020 naar 290.000. Die afname wordt vooral veroorzaakt doordat werkgevers bij de uitbraak van het coronavirus minder gebruik hebben gemaakt van oproepkrachten en juist meer van het vaste personeel.

Lichte daling verwerking loonstroken

290.000 loonstroken verwerkt in 2020

drv-loonstrook.svg

DRV heeft vijf multidisciplinaire teams Personeel & Salaris die zijn verspreid over de drie regio’s waarin we actief zijn. De teams verwerken de loon- en personeelsadministratie voor cliënten en geven advies en ondersteuning bij uiteenlopende personeelsvraagstukken. In 2020 zagen we de adviesopdrachten verder toenemen.

Personeel & Salaris

De groei van de adviespraktijk wijten we ook aan het breder bekend raken van de dienstverlening op het gebied van hr-, loonbelasting- en arbeidsjuridische vraagstukken.

Doordat de wet- en regelgeving strenger wordt en er hoge eisen worden gesteld aan modern werkgeverschap, zijn onze adviseurs vaker betrokken bij meer complexe loonbelasting- en arbeidsjuridische vraagstukken. Ook waren we in 2020 vaker betrokken bij de keuze en implementatie van (nieuwe) hr-software, die het voeren van een goed personeelsbeleid, het maken van een personeelsplanning en het voldoen aan wet- en regelgeving beter faciliteert.

In 2020 hebben veel werkgevers gebruik moeten maken van steunmaatregelen van de overheid. De hr-adviseurs hebben een grote inspanning geleverd in het goed uitleggen van de NOW-regeling. Er is ook veel ondersteuning gegeven aan bedrijven bij het aanvragen ervan. We merkten verder een grotere behoefte aan advisering op het gebied van thuiswerken en ziekteverzuim als gevolg van de coronapandemie.

Brede adviespraktijk groeit

business-people-workl...

 De coronapandemie had nog een ander positief effect. Door het vele thuiswerken in combinatie met de vereiste snelle informatie-uitwisseling en de urgentie om cliënten snel en goed te helpen, heeft het gebruik van Microsoft Office 365 een vlucht genomen. De samenwerking tussen de teams Personeel & Salaris en de andere servicelijnen nam toe. Daardoor zijn adviesbehoeften van cliënten eerder gesignaleerd.

In 2021 blijven we investeren in tooling om het samenwerken met cliënten prettiger en efficiënter te maken, adviesvraagstukken beter en eenvoudiger te herkennen en sneller en pro-actiever te kunnen helpen.

Eerdere signalering
adviesbehoeften

drv-driehoek-zwart.svg
btn_to_top (copy)
office-work-homedillo...

De keuze om DRV Corporate Finance en DRV Performance Improvers samen te voegen en het geheel te herpositioneren als Crossminds is goed ontvangen in de markt. Er is herkend dat de klantbenadering, mentaliteit en hands-on aanpak van beide teams overeenkomen en dat de dienstverlening vaak in elkaars verlengde ligt. De nieuwe naam schept mogelijkheden voor een duidelijke profilering in de markt als specialist en benadrukt het onderscheid met de bedrijfsactiviteiten van DRV. 

Doordat Crossminds zag dat ondernemers zeer terughoudend waren bij het verlenen van nieuwe opdrachten, is ervoor gekozen om de geplande marktintroductie uit te stellen. Deze is pas in het laatste kwartaal 2020 in bescheiden omvang gestart.

Overgang naar
Crossminds

crossminds-logo-c-rgb...

Per 1 januari 2020 zijn de activiteiten van DRV Corporate Finance en DRV Performance Improvers samengegaan in Crossminds. Door het samenvoegen van de beide organisaties is een team ontstaan dat zich in de volle breedte inzet voor ondernemers en hun ondernemingen op het gebied van fusie en overnames, strategie en implementatie, marketing en executie en interim-management. Het jaar 2020 stond vooral in het teken van het integreren van beide teams en het kwalitatief versterken van het geheel. Er waren minder opdrachten dan voorzien door de coronapandemie, maar in fusies en overnames waren de opdrachten wel aanmerkelijk groter dan een jaar eerder. De financiële resultaten waren lager dan begroot.

Crossminds

Voor het onderdeel fusies en overnames is het team trots op de geleverde prestatie. Het aantal opdrachten ligt onder het niveau van 2019, echter door een aantal grote opdrachten ligt de totale waarde ver boven het niveau van 2019.

In totaal zorgde dit deel van de dienstverlening voor 60 procent van de totale omzet van Crossminds.

Fusies & overnames

office-zoom-backgroun...
people-grey-learning-...

Het volgen van een eigen koers staat de intensieve samenwerking met de diverse disciplines binnen DRV nadrukkelijk niet in de weg. In het verslagjaar is een derde van de omzet gerealiseerd in samenwerking met de vestigingen van DRV bij cliënten van DRV.

Samenwerking DRV

grey-taguig-philippin...

Als actief lid van Moore Global Corporate Finance deelt Crossminds haar kennis om bedrijven met internationale ambities succesvol te begeleiden. Als founding member van Moore Global Corporate Finance spelen we een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van dit internationale netwerk. Het team helpt ondernemers en bedrijven die in het buitenland willen groeien door het doen van overnames. Ook is het team een goede partner voor cliënten uit het netwerk die in Nederland willen investeren. Voor internationale transacties gebeurt dit onder de naam Moore Corporate Finance Netherlands.

Moore Global Corporate Finance

Verwachting 2021

Crossminds is gestart in een jaar dat is getekend door de coronapandemie. Dat heeft zijn weerslag gehad op de omzet. Desondanks is geïnvesteerd in het team, dat groeide in kwaliteit en aantal adviseurs. Met dat team streeft Crossminds een beheerste groei na in 2021. Het onderhouden van goede contacten met de collega’s van DRV en het omvangrijke netwerk, plus het investeren in naamsbekendheid zijn daarvoor cruciaal.

cvo.jpg (copy)

Crossworx is een deelneming van Crossminds. Dit onderdeel heeft in 2020 een strategische heroriëntatie gedaan en ontwikkelt zich van marketing executie naar specialist op het gebied van data driven marketing. Hiervoor is een nieuw marktconcept bedacht dat in 2021 in de markt gezet zal worden.

Crossworx

De strategiespecialisten helpen ondernemers bij het formuleren van een strategie voor hun organisatie. De nadruk ligt daarbij op het verbeteren van prestaties van de afzonderlijke afdelingen. Vanuit een strategisch perspectief helpen de specialisten bijvoorbeeld ook bij het selecteren van ERP-software en de implementatie daarvan.

In het tweede en derde kwartaal van 2020 bleef de groei achter bij wat oorspronkelijk was verwacht. Ten opzichte van 2019 is de omzet echter nog in belangrijke mate gegroeid. Het in contact komen met ondernemers bleek moeilijk. In de tweede helft van 2020 zorgde het uitgebreide netwerk van Crossminds ervoor dat het aantal opdrachten weer toenam.

Strategie & Implementatie droeg voor 40 procent bij aan de totale omzet van Crossminds. Een meerjarige strategische ict-implementatie bij een grote opdrachtgever heeft een belangrijke bijdrage aan de omzet geleverd.

Strategie & Implementatie

crossminds-7336.jpg
dell-computer-compute...

Als zelfstandig onderdeel van DRV behoudt Zantboer & Partners haar focus. Waar nodig kan het team rekenen op de brede ondersteuning van een full service accountants- en adviesorganisatie. Ook is er een nauwe samenwerking met advocatenkantoren, notarissen en family offices. DRV kan Zantboer & Partners inschakelen voor specialistische deelopdrachten.

In 2020 bleven zowel de omzet als het team van Zantboer & Partners stabiel.

Zantboer & Partners is het team belastingadviseurs dat zich heel specifiek richt op dienstverlening aan zeer vermogende ondernemers en particulieren. Onderwerpen waarover regelmatig wordt geadviseerd, zijn: bedrijfsopvolging, erf- en schenkbelasting, structurering van (beleggings)vermogen en vastgoed, anonimisering, goede doelen, familiestichtingen/trusts, estate planning en echtscheidingen.

Deze specialisatie in combinatie met hoogwaardige expertise zorgt ervoor dat de behoeften en vragen van cliënten vanuit een breder perspectief worden bekeken, zodat de adviseurs tot andere oplossingen komen. Door deze manier van werken ervaren cliënten veel toegevoegde waarde. Ook leidt het tot een goede reputatie in de markt.

Zantboer & Partners

two-middle-age-busine...

DIENSTEN VOOR
DE ECHTE ECONOMIE

De coronapandemie heeft grote impact gehad op veel cliënten. Het maakte het jaar 2020 voor ons intensief en waardevol, doordat we cliënten konden bijstaan met informatie, advies en ondersteuning. De innovaties in automatisering en data-analyse bewezen juist in dit verslagjaar hun belangrijkheid.

drv-driehoek-wit.svg

Accountancy & Administraties

De uitbraak van de coronapandemie bracht veel onzekerheid en onrust teweeg bij veel cliënten. Zeker in de eerste maanden was onduidelijk wat de impact zou zijn. Ook waren er veel vragen over de steunmaatregelen. Daarom hebben we direct een centraal specialistenteam opgericht dat binnen onze organisatie en voor onze cliënten duidelijkheid bracht in de werking van die maatregelen. Dit had de hoogste prioriteit. Er is veel informatie verstrekt op veel verschillende manieren. De webinars vielen daarbij het meest op. In de eerste weken van de uitbraak is bovendien getracht om met alle cliënten in contact te komen en te achterhalen welke impact zij verwachtten. Met cliënten waar forse impact werd verwacht, zijn wij in gesprek gegaan en is gekeken welke rol DRV kon en moest spelen. Die rol was divers: van het opzetten van scenarioplanningen tot het snel reageren op de mogelijkheden van steunmaatregelen en advisering daarin.  De eerste maanden hebben we dan ook zeer intensief én waardevol ervaren.

developers-working-ha...

Persoonlijk
contact cruciaal

Digitalisering is vaak het begin van verwijdering tussen client en organisatie. Dat onderkennen we. We beseffen dat de kracht van onze organisatie de persoonlijke relatie met onze cliënten is. Het jaar 2020 onderstreepte dat. We zien digitalisering dan ook als een middel en niet als een doel. Een middel om snel data te verwerken en om te zetten in relevante informatie. Het is de basis voor betere advisering.

Onze medewerkers trainen we om informatie te interpreteren en te verwerken in een goed advies dat persoonlijk wordt gegeven. Zij willen die rol dan ook graag vervullen. Waar dat niet lukte, was dat doorgaans door een tekort aan medewerkers. Vandaar dat we opnieuw vol hebben ingezet op de werving van goede mensen, ook tijdens de coronapandemie. Die inzet gaat onverminderd door in 2021.

Training en werving adviseurs

drv-boz_web-5141.jpg
drv-icon-samenwerken.svg

Betere ondersteuning
door samenwerking

We zagen dat de gewenste aanpak - iedere client heeft een relatiebeheerder die voor de advisering en ondersteuning verantwoordelijk is en die specialisten inschakelt als de situatie daarom vraagt - door de actuele situatie is versterkt. Accountants en fiscalisten hebben in 2020 dan ook intensief samengewerkt met vooral het team Personeel & Salaris, maar ook met collega’s van Crossminds en IT Consultancy.

Actueel en
accuraat inzicht

De uitbraak van de coronapandemie maakte duidelijk hoe belangrijk het is om een juist en actueel beeld te hebben van alle onderdelen van de bedrijfsprocessen. En om vergelijkende data snel voorhanden te hebben, bijvoorbeeld voor de aanvraag van steunmaatregelen. Doordat we de afgelopen jaren onze werkprocessen steeds verder hebben gedigitaliseerd, konden we cliënten op basis van hun administratie actuele en waardevolle inzichten bieden. Managementinformatie, zoals overzichten van de liquiditeit, de solvabiliteit of de debiteurenstand, maar ook de personeelskosten en bezettingsgraden, was actueel voorhanden. Er is ook ervaren dat toekomstgerichte informatie steeds centraler komt te staan.

Om dit mogelijk te maken is het van belang dat processen efficiënt zijn ingericht. Door gebruik te maken van een ‘boekingsrobot’ zijn we in staat om facturen sneller en consistenter te verwerken. Het systeem herkent wat de boeking moet zijn, slimme software doet automatisch een controle en vervolgens wordt de daadwerkelijke boeking uitgevoerd. Handmatige correcties zijn daardoor niet meer nodig en de kwaliteit blijft gewaarborgd. Met deze innovaties kan het administratieve proces steeds centraler worden aangestuurd. En daarmee kan de kwaliteit verder worden verbeterd.

data-graph-analysisca...

Extra mogelijkheden
door digitalisering

Een ander voordeel van digitalisering en het beschikken over de juiste data, is dat we met speciale software beter behoeften kunnen onderkennen en invullen. Zo hebben we in 2020 software geïmplementeerd die subsidie- en financieringsmogelijkheden eenvoudig in kaart kan brengen.

digital-nomad-at-buna...
drv-driehoek-punt-wit...

Audit & Assurance

Opnieuw groei

De controlepraktijk kende in 2020 opnieuw een sterke groei, zowel in omzet als in aantal opdrachten. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het ons gelukt om nieuwe collega’s aan ons te binden, echter minder dan we wensten; de krapte op de arbeidsmarkt beperkte ons wederom in onze groei.

Een stijgend aantal offertes is niet uitgebracht om de belasting van het team op een aanvaardbaar niveau te houden. Ook is over de volle breedte van de opdrachtenportefeuille een FRISS-check (Fun, Risk, Income, Stress en Strategy) uitgevoerd door alle vier de controleteams. Dat leidde ertoe dat een aantal opdrachten is beëindigd. In veel meer gevallen leidde de check tot maatregelen om de scores op de vijf aspecten te verhogen. De toegevoegde waarde van een dergelijke check is dat de teams bewuster kiezen voor bepaalde opdrachten: niet alleen uit oogpunt van rendement, maar juist ook op andere aspecten. Dit typeert de cultuur van onze organisatie.

plant-leaf-leavesluke...

Aantrekkelijke
werkomgeving

Dat we ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en de coronapandemie het team konden uitbreiden, zien we als het resultaat van onze goede reputatie in de markt. Ook staan we steeds beter bekend als aantrekkelijke werkgever, waar je veel kunt en mag leren. Onze controleaanpak is uitdagend en vraagt medewerkers om na te denken over risico’s en de uit te voeren werkzaamheden; nadenken in plaats van ‘afvinken’.   

plant-leaf-leavesluke... (copy)

Eigen opleiding
voor starters

Het blijft lastig om voldoende ervaren medewerkers (met name gevorderd assistenten en controleleiders) aan te trekken. Uiteraard stromen mensen uit onze praktijk door naar een volgende functie. Dit is echter onvoldoende om te kunnen voldoen aan de alsmaar stijgende vraag naar onze audit dienstverlening. We zoeken de oplossing in het aannemen, zelf opleiden en ontwikkelen van starters op de arbeidsmarkt. Daarvoor is in 2020 een training ontwikkeld die in 2021 is uitgebreid met een vervolgtraining. Die trainingen blijven we uitbreiden om onze medewerkers nog beter te ondersteunen in een vlotte ontwikkeling.

Data-driven
audit

Daarnaast investeren we steeds meer in efficiëntie en kwaliteit. Dat doen we onder meer door onze informatie-uitwisseling met cliënten volledig online te laten plaatsvinden. Deze werkwijze is overzichtelijker en efficiënter, én de uitwisseling van data is veel veiliger. Naast analyses via business intelligence-tooling van audit files en bankbestanden, analyseren we steeds meer operationele bestanden en zijn we met big-data aan de slag. Op deze manier is data-analyse niet langer een onderdeel van onze controle, maar wordt het steeds meer de kern van onze werkzaamheden; een data-driven audit. 

drv-driehoek-punt-lin...

Fiscale adviesdiensten en aangiften

Een team van bijna 100 fiscalisten zet zich iedere dag in om cliënten te adviseren over (complexe) fiscale regelgeving en om kwalitatief goede belastingaangiften te verzorgen. Belangrijk uitgangspunt van de strategie van de fiscale praktijk is het versterken van de fiscale specialistengroepen en het efficiënter maken van het aangifteproces. Doelstelling is om het innovatieve fiscale topkantoor voor ondernemers in de echte economie te zijn.

plant-leaf-leavesluke... (copy)

Groei adviespraktijk

In 2020 is de adviespraktijk van DRV verder gegroeid.  Er is in 2020 veel geïnvesteerd in het werven van fiscale specialisten en het delen van fiscale kennis binnen en buiten de organisatie. Bijvoorbeeld door het geven van een aantal fiscale webinars. Door het extern delen van kennis worden we nog beter gevonden door mkb-bedrijven waar allerhande fiscale vraagstukken spelen. Het intern delen van kennis bevorderde het samenwerken tussen de vestigingen en is juist tijdens de coronapandemie belangrijk gebleken om onze cliënten van de beste adviezen te kunnen voorzien.    

Innovatie met data

Ook innovatie stond in 2020 hoog op de agenda binnen de fiscale praktijk.  Als een van de ‘launching partners’ van SDU is deelgenomen aan de pilot van Taxvice; innovatieve software die belastingadviseurs ondersteunt bij het adviesproces door fiscale inhoud, processen en datastromen bij elkaar te brengen. Hierdoor zijn de fiscalisten binnen DRV nog beter uitgerust om cliënten van volledige en inhoudelijk juiste adviezen te voorzien. Ook zijn er goede stappen gezet om data-analyse in te zetten, bijvoorbeeld voor het signaleren van btw-risico’s. Het stelt ons in staat om cliënten proactief te adviseren.

De groeiende vraag naar fiscale advisering houdt aan, zowel bij de generalisten als de gespecialiseerde belastingadviseurs. Voor de komende jaren zien we dan ook volop kansen voor groei van de fiscale adviespraktijk. 

plant-leaf-leavesluke... (copy2)

IT Consultancy

Het IT Consultancy team geeft advies op strategisch en tactisch niveau over de inrichting van het softwarelandschap en helpt als projectleider en projectuitvoerder bij de implementatie daarvan. Ook het koppelen van diverse softwarepakketten met het boekhoudpakket om tot de juiste informatie te komen, is onderdeel van de dienstverlening. Ondanks dat een deel van de dienstverlening is ondergebracht bij Audit & Assurance, steeg de omzet in 2020 met 12,5%.

Detacherings-
opdrachten gestegen

IT Consultancy voert opdrachten uit bij zowel mkb-bedrijven als grote organisaties, ook in de publieke sector. In het verslagjaar was sprake van een aantal langdurige detacheringsopdrachten van grotere opdrachtgevers. Dat heeft de gemiddelde duur van de opdrachten verder doen stijgen.

plant-leaf-leavesluke... (copy)
social-distancing-ato...

Uitvoering kleinere opdrachten door corona op afstand

Steeds meer opdrachten kennen een relatief korte doorlooptijd van enkele weken. Gebruikelijk is dat gespecialiseerde specialisten die én een financiële basis hebben én zeer brede kennis van softwareoplossingen de implementatie op locatie doen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de projectleider en opdrachtgevers. Bijzonder was dat dit door de coronapandemie op afstand gebeurde. Het heeft de kwaliteit en de duur van de opdrachten niet negatief beïnvloed.

fibre-optic-cable-rac...

Dataveiligheid naar Audit & Assurance

In 2019 waren de IT Audits ook onderdeel van de dienstverlening van IT Consultancy. Hiervoor waren gespecialiseerde medewerkers toegevoegd aan het team. Deze collega’s maakten vanaf 2020 weer deel uit van de servicelijn Audit & Assurance. De consultants van IT Consultancy betrekken hen wel bij opdrachten als er verklaringen nodig zijn over vraagstukken die horen bij het onderwerp informatiebeveiliging.

De omzet van IT Consultancy steeg in 2020 met 12,5%. De doelstelling is om het team en de dienstverlening de komende jaren verder uit te breiden.

Personeel & Salaris

DRV heeft vijf multidisciplinaire teams Personeel & Salaris die zijn verspreid over de drie regio’s waarin we actief zijn. De teams verwerken de loon- en personeelsadministratie voor cliënten en geven advies en ondersteuning bij uiteenlopende personeelsvraagstukken. In 2020 zagen we de adviesopdrachten verder toenemen.

drv-loonstrook.svg

290.000 loonstroken verwerkt in 2020

Lichte daling verwerking loonstroken

Het aantal verwerkte loonstroken nam iets af: van ongeveer 300.000 in 2020 naar 290.000. Die afname wordt vooral veroorzaakt doordat werkgevers bij de uitbraak van het coronavirus minder gebruik hebben gemaakt van oproepkrachten en juist meer van het vaste personeel.

Brede adviespraktijk groeit

In 2020 hebben veel werkgevers gebruik moeten maken van steunmaatregelen van de overheid. De hr-adviseurs hebben een grote inspanning geleverd in het goed uitleggen van de NOW-regeling. Er is ook veel ondersteuning gegeven aan bedrijven bij het aanvragen ervan. We merkten verder een grotere behoefte aan advisering op het gebied van thuiswerken en ziekteverzuim als gevolg van de coronapandemie.

Doordat de wet- en regelgeving strenger wordt en er hoge eisen worden gesteld aan modern werkgeverschap, zijn onze adviseurs vaker betrokken bij meer complexe loonbelasting- en arbeidsjuridische vraagstukken. Ook waren we in 2020 vaker betrokken bij de keuze en implementatie van (nieuwe) hr-software, die het voeren van een goed personeelsbeleid, het maken van een personeelsplanning en het voldoen aan wet- en regelgeving beter faciliteert.

De groei van de adviespraktijk wijten we ook aan het breder bekend raken van de dienstverlening op het gebied van hr-, loonbelasting- en arbeidsjuridische vraagstukken.

Eerdere signalering
adviesbehoeften

 De coronapandemie had nog een ander positief effect. Door het vele thuiswerken in combinatie met de vereiste snelle informatie-uitwisseling en de urgentie om cliënten snel en goed te helpen, heeft het gebruik van Microsoft Office 365 een vlucht genomen. De samenwerking tussen de teams Personeel & Salaris en de andere servicelijnen nam toe. Daardoor zijn adviesbehoeften van cliënten eerder gesignaleerd.

In 2021 blijven we investeren in tooling om het samenwerken met cliënten prettiger en efficiënter te maken, adviesvraagstukken beter en eenvoudiger te herkennen en sneller en pro-actiever te kunnen helpen.

business-people-workl...
drv-driehoek-zwart.svg

Crossminds

Per 1 januari 2020 zijn de activiteiten van DRV Corporate Finance en DRV Performance Improvers samengegaan in Crossminds. Door het samenvoegen van de beide organisaties is een team ontstaan dat zich in de volle breedte inzet voor ondernemers en hun ondernemingen op het gebied van fusie en overnames, strategie en implementatie, marketing en executie en interim-management. Het jaar 2020 stond vooral in het teken van het integreren van beide teams en het kwalitatief versterken van het geheel. Er waren minder opdrachten dan voorzien door de coronapandemie, maar in fusies en overnames waren de opdrachten wel aanmerkelijk groter dan een jaar eerder. De financiële resultaten waren lager dan begroot.

crossminds-logo-c-rgb...

Overgang naar
Crossminds

De keuze om DRV Corporate Finance en DRV Performance Improvers samen te voegen en het geheel te herpositioneren als Crossminds is goed ontvangen in de markt. Er is herkend dat de klantbenadering, mentaliteit en hands-on aanpak van beide teams overeenkomen en dat de dienstverlening vaak in elkaars verlengde ligt. De nieuwe naam schept mogelijkheden voor een duidelijke profilering in de markt als specialist en benadrukt het onderscheid met de bedrijfsactiviteiten van DRV. 

Doordat Crossminds zag dat ondernemers zeer terughoudend waren bij het verlenen van nieuwe opdrachten, is ervoor gekozen om de geplande marktintroductie uit te stellen. Deze is pas in het laatste kwartaal 2020 in bescheiden omvang gestart.

office-work-homedillo...

Samenwerking DRV

Het volgen van een eigen koers staat de intensieve samenwerking met de diverse disciplines binnen DRV nadrukkelijk niet in de weg. In het verslagjaar is een derde van de omzet gerealiseerd in samenwerking met de vestigingen van DRV bij cliënten van DRV.

people-grey-learning-...

Fusies & overnames

Voor het onderdeel fusies en overnames is het team trots op de geleverde prestatie. Het aantal opdrachten ligt onder het niveau van 2019, echter door een aantal grote opdrachten ligt de totale waarde ver boven het niveau van 2019.

In totaal zorgde dit deel van de dienstverlening voor 60 procent van de totale omzet van Crossminds.

office-zoom-backgroun...

Moore Global Corporate Finance

Als actief lid van Moore Global Corporate Finance deelt Crossminds haar kennis om bedrijven met internationale ambities succesvol te begeleiden. Als founding member van Moore Global Corporate Finance spelen we een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van dit internationale netwerk. Het team helpt ondernemers en bedrijven die in het buitenland willen groeien door het doen van overnames. Ook is het team een goede partner voor cliënten uit het netwerk die in Nederland willen investeren. Voor internationale transacties gebeurt dit onder de naam Moore Corporate Finance Netherlands.

grey-taguig-philippin...

Strategie & Implementatie

De strategiespecialisten helpen ondernemers bij het formuleren van een strategie voor hun organisatie. De nadruk ligt daarbij op het verbeteren van prestaties van de afzonderlijke afdelingen. Vanuit een strategisch perspectief helpen de specialisten bijvoorbeeld ook bij het selecteren van ERP-software en de implementatie daarvan.

In het tweede en derde kwartaal van 2020 bleef de groei achter bij wat oorspronkelijk was verwacht. Ten opzichte van 2019 is de omzet echter nog in belangrijke mate gegroeid. Het in contact komen met ondernemers bleek moeilijk. In de tweede helft van 2020 zorgde het uitgebreide netwerk van Crossminds ervoor dat het aantal opdrachten weer toenam.

Strategie & Implementatie droeg voor 40 procent bij aan de totale omzet van Crossminds. Een meerjarige strategische ict-implementatie bij een grote opdrachtgever heeft een belangrijke bijdrage aan de omzet geleverd.

crossminds-7336.jpg

Crossworx

Crossworx is een deelneming van Crossminds. Dit onderdeel heeft in 2020 een strategische heroriëntatie gedaan en ontwikkelt zich van marketing executie naar specialist op het gebied van data driven marketing. Hiervoor is een nieuw marktconcept bedacht dat in 2021 in de markt gezet zal worden.

Verwachting 2021

Crossminds is gestart in een jaar dat is getekend door de coronapandemie. Dat heeft zijn weerslag gehad op de omzet. Desondanks is geïnvesteerd in het team, dat groeide in kwaliteit en aantal adviseurs. Met dat team streeft Crossminds een beheerste groei na in 2021. Het onderhouden van goede contacten met de collega’s van DRV en het omvangrijke netwerk, plus het investeren in naamsbekendheid zijn daarvoor cruciaal.

Zantboer & Partners

Zantboer & Partners is het team belastingadviseurs dat zich heel specifiek richt op dienstverlening aan zeer vermogende ondernemers en particulieren. Onderwerpen waarover regelmatig wordt geadviseerd, zijn: bedrijfsopvolging, erf- en schenkbelasting, structurering van (beleggings)vermogen en vastgoed, anonimisering, goede doelen, familiestichtingen/trusts, estate planning en echtscheidingen.

Deze specialisatie in combinatie met hoogwaardige expertise zorgt ervoor dat de behoeften en vragen van cliënten vanuit een breder perspectief worden bekeken, zodat de adviseurs tot andere oplossingen komen. Door deze manier van werken ervaren cliënten veel toegevoegde waarde. Ook leidt het tot een goede reputatie in de markt.

Als zelfstandig onderdeel van DRV behoudt Zantboer & Partners haar focus. Waar nodig kan het team rekenen op de brede ondersteuning van een full service accountants- en adviesorganisatie. Ook is er een nauwe samenwerking met advocatenkantoren, notarissen en family offices. DRV kan Zantboer & Partners inschakelen voor specialistische deelopdrachten.

In 2020 bleven zowel de omzet als het team van Zantboer & Partners stabiel.

dell-computer-compute...

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm