We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

two-middle-age-busine...
foto-overlay-breed.svg (copy1)

Aan het begin van de uitbraak van het coronavirus is een specialistenteam samengesteld. Dat team gaf informatie en handreikingen aan de praktijk over de juiste toepassing van alle overheidsmaatregelen. Er was ook aandacht voor ethische dilemma’s en mogelijk misbruik.

Kwaliteitszorg
en corona

Communicatie vanuit het specialistenteam en BVT(F) verloopt, naast de digitale werkomgeving, via een specifiek hiervoor aangemaakt Corona-kanaal in Teams. Daarbij is veel gebruikgemaakt van FAQ’s. Door de praktijk te voorzien van duidelijke instructies is de kwaliteit van onze dienstverlening, ondanks alle hectiek, gewaarborgd en is zoveel mogelijk voorkomen dat iedereen zijn eigen weg ging zoeken in de continue veranderende regelgeving.

design-review-in-star...
drv-boz_web-4560.jpg

Een specialistenteam is aan het begin van de uitbraak ingericht om de praktijk te voorzien van informatie en handreikingen omtrent alle maatregelen die door de overheid zijn ingesteld om de economische gevolgen voor ondernemers zoveel mogelijk op te vangen. Dit specialistenteam stond onder leiding van RvB-lid en Kwaliteitsbepaler Marco Utermark. Waar nodig is ondersteuning verleend door BVT /Kwaliteitsmanager bij de ontwikkeling van voorbeeldbrieven en werkprogramma’s. De rol van het specialistenteam, en de daaronder vallende werkgroepen, is na enkele maanden steeds meer overgenomen door BVT(F). Vanaf de laatste maanden van 2020 wordt de focus steeds meer verlegd naar het ontwikkelen van werkprogramma’s en bijbehorende documentatie ten behoeve van de af te geven accountantsverklaring of derdenverklaring bij de diverse steunmaatregelen.

Toelichting en ondersteuning bij het aanvragen en afwikkelen van diverse steunmaatregelen

  1. toelichting en ondersteuning bij het aanvragen en afwikkelen van diverse steunmaatregelen;
  2. geven van handreikingen met betrekking tot de afwikkeling van jaarrekeningen;
  3. aandacht vragen voor mogelijk misbruik en ethische dillema’s.

De uitbraak van het coronavirus begin 2020 heeft wereldwijd en ook in Nederland ingrijpende gevolgen. Het beleid dat de Nederlandse overheid voert is erop gericht de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Verschillende steunmaatregelen zijn in korte tijd in het leven geroepen. Deze crisis plaatst ook DRV voor verschillende uitdagingen. Het waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze cliënten is meer dan ooit van belang. Daarom gaan we kort in op de extra inspanningen die in 2020 zijn geleverd om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Dat gebeurt op basis van de volgende drie thema’s:

staff-employee-worker...

In een tweetal BVT-alerts is ingegaan op de impact van de coronapandemie op de werkzaamheden van de accountant. Eén alert is gericht op de controlepraktijk en de andere op de samenstelpraktijk. In deze alerts is een handreiking gegeven omtrent het wel of niet definitief opmaken van de jaarrekening. Daarnaast is aan de hand van diverse scenario’s aangegeven welke teksten op welke plaats in de jaarrekening moeten worden opgenomen en zijn standaardteksten als handreiking meegegeven en ook in het werkprogramma Audition opgenomen. Ook is aandacht besteed aan de werkzaamheden en vastleggingen die van de accountant worden verwacht met betrekking tot de continuïteitsinschatting. Tot slot zijn de teams gewezen op de bestaande consultatieverplichtingen als sprake is van gerede twijfel omtrent continuïteit of onontkoombare discontinuïteit.

Geven van handreiking met betrekking tot de afwikkeling van jaarrekeningen

Via het eerdergenoemde communicatiekanaal en een webinar zijn medewerkers opgeroepen kritisch en alert te zijn op signalen die wijzen op mogelijk misbruik van regelingen. Voorbeelden van signalen zijn met medewerkers gedeeld en gewezen is op de meldingsprocedures in het kader van Wwft en NOCLAR. Ook is opgeroepen om dilemma’s te bespreken binnen het team en met de kwaliteitsmanager of Compliance.

people-business-workl...
sponsored-by-google-c...

Door de overheid zijn in hoog tempo verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen. Het maatschappelijk belang van snelle verstrekking en de gevolgde systematiek van ‘eerst uitkeren en dan controleren’, maakt de mogelijkheden tot misbruik van regelingen groot. De overheid is zich hiervan bewust en heeft in haar communicatie meerdere keren opgeroepen om op een ethische wijze gebruik te maken van de regelingen. De maatschappij verwacht van accountants en adviseurs dat zij zorgdragen voor betrouwbare informatie voor het verkrijgen van de regelingen en bijdragen aan een eerlijke verdeling van het geld. Hierbij kunnen ethische dilemma’s een rol spelen.

Aandacht vragen voor mogelijk misbruik en ethische dilemma’s

two-middle-age-busine...

Kwaliteitszorg
en corona

Aan het begin van de uitbraak van het coronavirus is een specialistenteam samengesteld. Dat team gaf informatie en handreikingen aan de praktijk over de juiste toepassing van alle overheidsmaatregelen. Er was ook aandacht voor ethische dilemma’s en mogelijk misbruik.

De uitbraak van het coronavirus begin 2020 heeft wereldwijd en ook in Nederland ingrijpende gevolgen. Het beleid dat de Nederlandse overheid voert is erop gericht de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Verschillende steunmaatregelen zijn in korte tijd in het leven geroepen. Deze crisis plaatst ook DRV voor verschillende uitdagingen. Het waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze cliënten is meer dan ooit van belang. Daarom gaan we kort in op de extra inspanningen die in 2020 zijn geleverd om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Dat gebeurt op basis van de volgende drie thema’s:

  1. toelichting en ondersteuning bij het aanvragen en afwikkelen van diverse steunmaatregelen;
  2. geven van handreikingen met betrekking tot de afwikkeling van jaarrekeningen;
  3. aandacht vragen voor mogelijk misbruik en ethische dillema’s.

Toelichting en ondersteuning bij het aanvragen en afwikkelen van diverse steunmaatregelen

Een specialistenteam is aan het begin van de uitbraak ingericht om de praktijk te voorzien van informatie en handreikingen omtrent alle maatregelen die door de overheid zijn ingesteld om de economische gevolgen voor ondernemers zoveel mogelijk op te vangen. Dit specialistenteam stond onder leiding van RvB-lid en Kwaliteitsbepaler Marco Utermark. Waar nodig is ondersteuning verleend door BVT /Kwaliteitsmanager bij de ontwikkeling van voorbeeldbrieven en werkprogramma’s. De rol van het specialistenteam, en de daaronder vallende werkgroepen, is na enkele maanden steeds meer overgenomen door BVT(F). Vanaf de laatste maanden van 2020 wordt de focus steeds meer verlegd naar het ontwikkelen van werkprogramma’s en bijbehorende documentatie ten behoeve van de af te geven accountantsverklaring of derdenverklaring bij de diverse steunmaatregelen.

drv-boz_web-4560.jpg

Communicatie vanuit het specialistenteam en BVT(F) verloopt, naast de digitale werkomgeving, via een specifiek hiervoor aangemaakt Corona-kanaal in Teams. Daarbij is veel gebruikgemaakt van FAQ’s. Door de praktijk te voorzien van duidelijke instructies is de kwaliteit van onze dienstverlening, ondanks alle hectiek, gewaarborgd en is zoveel mogelijk voorkomen dat iedereen zijn eigen weg ging zoeken in de continue veranderende regelgeving.

design-review-in-star...

Geven van handreiking met betrekking tot de afwikkeling van jaarrekeningen

In een tweetal BVT-alerts is ingegaan op de impact van de coronapandemie op de werkzaamheden van de accountant. Eén alert is gericht op de controlepraktijk en de andere op de samenstelpraktijk. In deze alerts is een handreiking gegeven omtrent het wel of niet definitief opmaken van de jaarrekening. Daarnaast is aan de hand van diverse scenario’s aangegeven welke teksten op welke plaats in de jaarrekening moeten worden opgenomen en zijn standaardteksten als handreiking meegegeven en ook in het werkprogramma Audition opgenomen. Ook is aandacht besteed aan de werkzaamheden en vastleggingen die van de accountant worden verwacht met betrekking tot de continuïteitsinschatting. Tot slot zijn de teams gewezen op de bestaande consultatieverplichtingen als sprake is van gerede twijfel omtrent continuïteit of onontkoombare discontinuïteit.

staff-employee-worker...

Aandacht vragen voor mogelijk misbruik en ethische dilemma’s

Door de overheid zijn in hoog tempo verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen. Het maatschappelijk belang van snelle verstrekking en de gevolgde systematiek van ‘eerst uitkeren en dan controleren’, maakt de mogelijkheden tot misbruik van regelingen groot. De overheid is zich hiervan bewust en heeft in haar communicatie meerdere keren opgeroepen om op een ethische wijze gebruik te maken van de regelingen. De maatschappij verwacht van accountants en adviseurs dat zij zorgdragen voor betrouwbare informatie voor het verkrijgen van de regelingen en bijdragen aan een eerlijke verdeling van het geld. Hierbij kunnen ethische dilemma’s een rol spelen.

sponsored-by-google-c...

Via het eerdergenoemde communicatiekanaal en een webinar zijn medewerkers opgeroepen kritisch en alert te zijn op signalen die wijzen op mogelijk misbruik van regelingen. Voorbeelden van signalen zijn met medewerkers gedeeld en gewezen is op de meldingsprocedures in het kader van Wwft en NOCLAR. Ook is opgeroepen om dilemma’s te bespreken binnen het team en met de kwaliteitsmanager of Compliance.

people-business-workl...

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm