We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

Financiële
kerncijfers

De geconsolideerde netto omzet van Moore DRV kwam in 2021 uit op € 64,4 miljoen, een stijging van 2,3 procent. De omzetstijgingen van audit & assurance en van Crossminds hebben vooral bijgedragen aan die groei. Helaas geldt ook voor 2021 dat we minder mensen hebben kunnen werven dan wenselijk, waardoor de groei is getemperd.

Deelnemingen

De toegenomen vraag naar adviesdienstverlening zien we ook terug in de omzetstijging van Crossminds B.V. met 43,0 procent. Na terughoudendheid in 2020 kwam in 2021 de overnamemarkt weer volop in beweging. Crossminds wist daar goed op in te spelen en een groot aantal, ook grotere opdrachten, te verwerven.

In 2021 zijn de belangen in twee deelnemingen afgestoten: DRV Subsidie Advies B.V. (geliquideerd) en Your Trust Netherlands B.V. Hierdoor is de groei bij de deelnemingen vertekend.

Maatschap Moore DRV

De audit & assurance-praktijk liet in 2021 de grootste stijging zien. Daar nam ook de omvang van het team toe, al was dat minder dan nodig was om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag. Daardoor konden we opnieuw minder nieuwe opdrachten aannemen. Ook in de andere praktijken zette de capaciteitsproblemen een rem op onze groeimogelijkheden.

Een van de oplossingen om de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden is de inzet van automatisering. Daardoor hebben we in 2021 uren vrij kunnen maken voor advies.

Note: tot en met 2020 is de deelneming in YourTrust Netherlands B.V. opgenomen in deze cijfers.

Toegevoegde waarde

Om de genoemde capaciteitsproblemen tegen te gaan en om het werken voor onze mensen aantrekkelijker te maken, is ook in 2021 fors geïnvesteerd in het verder optimaliseren van onze bedrijfsprocessen. Die investeringen worden verantwoord onder de bedrijfskosten en hebben dus geen invloed op de toegevoegde waarde. Wel zien we het resultaat van de investering daarin terug: de omzet groeide harder dan de arbeidskosten, wat resulteerde in een stijging van de toegevoegde waarde met 7,0 procent.

Ook voor 2022 verwachten we weer een gezonde groei, versterkt door de aansluiting van het kantoor Van Kempen en Co, dat is opgegaan in onze vestiging in Rotterdam.

Personeels- en investeringskosten

In lijn met de algemene trend in de accountancysector zagen we het aantal medewerkers slechts licht stijgen, ondanks onze grote inspanningen.  Met een toename met 11,3 FTE spreken we feitelijk van een stabilisatie.

Het afstoten van de deelneming in Your Trust Netherlands B.V. drukte de stijging van de personeelskosten met één procent, waardoor deze uitkomt op 0,5 procent. Evenals vorig jaar is er meer thuisgewerkt, waardoor de reiskosten veel lager waren. Dit betreft de reiskosten van de leaserijders en de vergoedingen voor zakelijk en woon-werkverkeer. De vergoedingen voor de reiskosten zijn overigens volledig doorbetaald als tegemoetkoming in de kosten van het thuiswerken.

In 2020 zijn we gestart met het aanpassen van de inrichting van onze kantoren naar moderne werkomgevingen waarin samenwerken en elkaar ontmoeten beter worden gefaciliteerd. In 2021 verhuisden de vestigingen in Breda en Rotterdam en kregen een nieuw onderkomen in die nieuwe stijl. In 2022 vervolgen we deze moderniseringsslag.

Aandeel advies neemt toe

Zowel in de maatschap als de deelnemingen nam het aandeel van advies in de totale omzet toe, van 25,4 naar 26,7 procent.

Financiële kerncijfers

(bedragen * € 1.000)

De geconsolideerde netto omzet van Moore DRV kwam in 2021 uit op € 64,4 miljoen, een stijging van 2,3 procent. De omzetstijgingen van audit & assurance en van Crossminds hebben vooral bijgedragen aan die groei. Helaas geldt ook voor 2021 dat we minder mensen hebben kunnen werven dan wenselijk, waardoor de groei is getemperd.

Financiële
kerncijfers

Maatschap Moore DRV

De audit & assurance-praktijk liet in 2021 de grootste stijging zien. Daar nam ook de omvang van het team toe, al was dat minder dan nodig was om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag. Daardoor konden we opnieuw minder nieuwe opdrachten aannemen. Ook in de andere praktijken zette de capaciteitsproblemen een rem op onze groeimogelijkheden.

Een van de oplossingen om de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden is de inzet van automatisering. Daardoor hebben we in 2021 uren vrij kunnen maken voor advies.

Deelnemingen

De toegenomen vraag naar adviesdienstverlening zien we ook terug in de omzetstijging van Crossminds B.V. met 43,0 procent. Na terughoudendheid in 2020 kwam in 2021 de overnamemarkt weer volop in beweging. Crossminds wist daar goed op in te spelen en een groot aantal, ook grotere opdrachten, te verwerven.

In 2021 zijn de belangen in twee deelnemingen afgestoten: DRV Subsidie Advies B.V. (geliquideerd) en Your Trust Netherlands B.V. Hierdoor is de groei bij de deelnemingen vertekend.

Note: tot en met 2020 is de deelneming in YourTrust Netherlands B.V. opgenomen in deze cijfers.

Toegevoegde waarde

Om de genoemde capaciteitsproblemen tegen te gaan en om het werken voor onze mensen aantrekkelijker te maken, is ook in 2021 fors geïnvesteerd in het verder optimaliseren van onze bedrijfsprocessen. Die investeringen worden verantwoord onder de bedrijfskosten en hebben dus geen invloed op de toegevoegde waarde. Wel zien we het resultaat van de investering daarin terug: de omzet groeide harder dan de arbeidskosten, wat resulteerde in een stijging van de toegevoegde waarde met 7,0 procent.

Ook voor 2022 verwachten we weer een gezonde groei, versterkt door de aansluiting van het kantoor Van Kempen en Co, dat is opgegaan in onze vestiging in Rotterdam.

Personeels- en investeringskosten

In lijn met de algemene trend in de accountancysector zagen we het aantal medewerkers slechts licht stijgen, ondanks onze grote inspanningen.  Met een toename met 11,3 FTE spreken we feitelijk van een stabilisatie.

Het afstoten van de deelneming in Your Trust Netherlands B.V. drukte de stijging van de personeelskosten met één procent, waardoor deze uitkomt op 0,5 procent. Evenals vorig jaar is er meer thuisgewerkt, waardoor de reiskosten veel lager waren. Dit betreft de reiskosten van de leaserijders en de vergoedingen voor zakelijk en woon-werkverkeer. De vergoedingen voor de reiskosten zijn overigens volledig doorbetaald als tegemoetkoming in de kosten van het thuiswerken.

In 2020 zijn we gestart met het aanpassen van de inrichting van onze kantoren naar moderne werkomgevingen waarin samenwerken en elkaar ontmoeten beter worden gefaciliteerd. In 2021 verhuisden de vestigingen in Breda en Rotterdam en kregen een nieuw onderkomen in die nieuwe stijl. In 2022 vervolgen we deze moderniseringsslag.

Financiële kerncijfers

(bedragen * € 1.000)

Aandeel advies neemt toe

Zowel in de maatschap als de deelnemingen nam het aandeel van advies in de totale omzet toe, van 25,4 naar 26,7 procent.

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm