We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

Interne organisatie

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de wijze waarop Moore DRV in het verslagjaar was georganiseerd en waar de verantwoordelijkheden waren belegd. Belangrijke wijzigingen die op of na 1 januari 2022 zijn ingegaan, vermelden we waar deze van toepassing zijn.

DRV 100 JAAR 

Op 2 mei 2022 is het 100 jaar geleden dat Anthonie de Roo het ‘Centraal bureau voor administratie en belastingzaken’ opende aan de Stationsweg in Goes. ‘Een goede boekhouding is de enige waarborg tegen te hooge belastingaanslagen’ vermeldde de advertentie. Anthonie de Roo legde de basis voor onze organisatie. De naam Moore DRV herinnert daar nog aan. De letters staan voor De Roo en Van der Veen. Meneer Van der Veen was de grondlegger van de Zuid-Hollandse tak van ons kantoor, die direct na de oorlog ontstond in Rotterdam. In 1990 werden beide organisaties samengevoegd, waarna de ambities van beide kantoren samensmelten en leidden tot een indrukwekkende ontwikkeling. In 2022 vieren we een jaar lang ons bijzondere jubileum.

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de wijze waarop Moore DRV in het verslagjaar was georganiseerd en waar de verantwoordelijkheden waren belegd. Belangrijke wijzigingen die op of na 1 januari 2022 zijn ingegaan, vermelden we waar deze van toepassing zijn.

Moore drv Per 15 januari 2022

Een betekenisvolle beleidskeuze is het wijzigen van onze naam in Moore DRV per 15 januari 2022. Daaraan ligt een aantal redenen ten grondslag waarvan we de twee belangrijkste toelichten.

Moore DRV is een actief lid van het internationale netwerk van onafhankelijke kantoren Moore Global Network Limited. Zodoende kunnen we onze cliënten in de echte economie de beste dienstverlening bieden als zij over de grens ondernemen. Wij garanderen op onze beurt een hoge kwaliteit van dienstverlening aan cliënten van kantoren die bij Moore Global zijn aangesloten. Die internationale dienstverlening neemt aan belang toe voor onze cliënten. Dat beter tot uitdrukking willen brengen, was een belangrijke reden voor het toevoegen van Moore aan onze naam.

Een tweede belangrijke reden was het verstevigen van de positie van de twee Nederlandse Moore-kantoren op de arbeidsmarkt. Vandaar dat ook mth op hetzelfde moment haar naam wijzigde in Moore MTH. Beide kantoren hebben een stevige marktpositie, -potentie én ambitie. Samen gaan we nadrukkelijker uitdragen dat de Moore-kantoren in Nederland volop kansen bieden aan professionals met ambities in internationale dienstverlening.

Het toevoegen van de naam Moore vindt niet toevallig plaats in het jaar waarin we ons 100-jarig jubileum vieren. Tijdens het vieren van deze mijlpaal kijken we met ontzag en waardering naar onze rijke geschiedenis en de kenmerken en keuzes die hebben geleid tot het bereiken ervan. We bevestigen wat we willen koesteren en borgen voor de toekomst. Een toekomst die nieuwe eisen stelt aan onze organisatie om succesvol te blijven. De toevoeging Moore brengt dat tot uitdrukking

De Raad van Bestuur bestaat uit vier partners. Twee van hen vormen het dagelijks bestuur. Drie leden hebben een functie als Beleidsbepaler en/of Kwaliteitsbepaler. Deze functies komen voort uit het stelsel van kwaliteitswaarborging in de accountancy en geven de betreffende personen mandaat voor beleidsbesluiten in de accountantsorganisatie. De Beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn tevens Kwaliteitsbepaler van het zogenaamde NVKS-kantoor. Dat maakt hen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele accountantspraktijk. Alle andere beleidsbesluiten worden in de maatschap genomen; daarvoor is de Raad van Bestuur beleidsvoorbereidend en -uitvoerend.

Raad van Bestuur

Moore DRV is een maatschap waarin partners deelnemen met hun persoonlijke vennootschappen. In het verslagjaar 2021 had de maatschap 30 leden.  Otwin van Drunen trad per 31 december 2021 uit. Er waren geen toetreders per 1 januari 2022.

Maatschap

De leden van de Raad van Bestuur waren in 2021:

 • Michael Bick, voorzitter
  Beleids- en Kwaliteitsbepaler en lid dagelijks bestuur 
 • Jan Gijsel
  Beleids- en Kwaliteitsbepaler 
 • Marco Utermark
  Kwaliteitsbepaler en lid dagelijks bestuur  
 • Wim Zandvliet


Per 1 januari 2022 heeft Henk Treure de positie in de Raad van Bestuur overgenomen van Wim Zandvliet, die het einde van zijn bestuurstermijn had bereikt. De andere bestuursleden zetten hun rol als beleids- en kwaliteitsbepaler voort. Ook de samenstelling van het dagelijks bestuur is niet gewijzigd.

In dit verslag spreken we over beleidsbepalende organen. Hiermee bedoelen we: de Raad van Bestuur, de Beleidsbepalers en de Kwaliteitsbepalers.

Servicelijnverantwoordelijken

Een aantal leden van de maatschap draagt verantwoordelijkheid voor de innovatie en het commerciële beleid in één van onze praktijken. Zij zijn de servicelijnverantwoordelijken.

De servicelijnverantwoordelijken waren in 2021:

 • Marc van Can, Harry Verweij en Martin Witt voor de praktijk accountancy & administraties.
 • Dirk van Dorsselaer voor de praktijk fiscale adviezen en aangiften.
 • Lorenz van der Vliet voor de praktijk audit & assurance.
 • Marco Prins voor de praktijk personeel & salaris.

Per 1 januari 2022 is Marc van Can teruggetreden als servicelijnverantwoordelijke in de praktijk accountancy & administraties.

Kwaliteits- en risicomanagement en compliance

Aan onze reputatie van kwaliteitskantoor ligt een sterk kwaliteitsgerichte cultuur ten grondslag. Die cultuur wordt gevoed door de ‘tone at the top’ waarin we stellen dat ‘kwaliteit aan de ketting ligt’.  Vanwege onze ambitie om uit te blinken in kwaliteit en de sterke invloed van wet- en regelgeving op onze praktijken, kennen wij een omvangrijk stelsel van kwaliteitsbeheersing. Binnen dat stelsel zijn er relatief veel functies en zijn de functies op een hoog professioneel niveau ingevuld. In latere hoofdstukken van dit verslag lichten we dat toe.

Gespecialiseerde diensten

Moore DRV heeft twee gespecialiseerde diensten ondergebracht in aparte bv’s: Crossminds en Zantboer & Partners. Crossminds staat onder leiding van Marco du Pré, Martin de Jong (beiden partner), Michel van Dijk en Pieter Poortvliet (beiden directeur).

De directeuren Denny Vermeer en Roderik de Beukelaer leiden Zantboer & Partners onder verantwoordelijkheid van Dirk van Dorsselaer (partner).

De aandelen die Moore DRV bezat in Your Trust B.V. zijn in 2021 overgedragen aan het management.

Centraal overleg

Het Centraal Overleg is het overleg tussen een delegatie van werknemers en twee leden van de Raad van Bestuur namens de maatschap. Het doel van het overleg is elkaar informeren en overleg plegen over onderwerpen die de zowel werkgever als werknemers raken. Zo was in 2021 een aantal wijzingen in de arbeidsvoorwaarden een belangrijk onderwerp van overleg.

Aan het Centraal Overleg nemen drie werknemers deel. Zij zijn de afgevaardigden van de groep van werknemers waarin alle vestigingen zijn vertegenwoordigd. De vestigingen hebben ook een overleg tussen directie en werknemers, het Lokaal Overleg.

Samenstelling van het centraal overleg in 2021

Namens de maatschap:

 • Michael Bick (voorzitter)
 • Marco Utermark

Namens het personeel:

 • Kirsten Looij
 • Ikbal Elazizi - Et-Talabi (voorzitter personeelsdelegatie)
 • Tom de Rijke

Namens de afdeling HRM:

 • Nicole Versteeg
 • Hans Oomes

Per 1 januari 2022 heeft Sjef Harijgens de plaats ingenomen van Kirsten Looij.

INTERNATIONAAL NETWERK

Via het internationale netwerk van onafhankelijke kantoren, Moore Global Network Limited, kunnen we samenwerken met collega-kantoren in meer dan 100 landen. Die samenwerking is gericht op een goede ondersteuning van ondernemers die internationaal zakendoen; zowel van Nederlandse ondernemers in het buitenland als buitenlandse ondernemers in Nederland.

We spelen een actieve rol in het netwerk. Sinds 1 januari 2020 is onze bestuursvoorzitter Michael Bick lid van de Board van Moore Global. Ook dragen diverse collega’s bij aan internationale kennisontwikkeling als lid van expertisegroepen.

In 2021 is onze huisstijl in lijn gebracht met die van het netwerk om zodoende onze verbondenheid beter tot uitdrukking te brengen. Per 15 januari 2022 voeren we de naam Moore DRV.

Met het andere Nederlandse lid van Moore Global, Moore MTH is eind 2021 afgesproken dat we op een aantal terreinen nauwer gaan afstemmen en samenwerken.

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de wijze waarop Moore DRV in het verslagjaar was georganiseerd en waar de verantwoordelijkheden waren belegd. Belangrijke wijzigingen die op of na 1 januari 2022 zijn ingegaan, vermelden we waar deze van toepassing zijn.

Interne organisatie

Op 2 mei 2022 is het 100 jaar geleden dat Anthonie de Roo het ‘Centraal bureau voor administratie en belastingzaken’ opende aan de Stationsweg in Goes. ‘Een goede boekhouding is de enige waarborg tegen te hooge belastingaanslagen’ vermeldde de advertentie. Anthonie de Roo legde de basis voor onze organisatie. De naam Moore DRV herinnert daar nog aan. De letters staan voor De Roo en Van der Veen. Meneer Van der Veen was de grondlegger van de Zuid-Hollandse tak van ons kantoor, die direct na de oorlog ontstond in Rotterdam. In 1990 werden beide organisaties samengevoegd, waarna de ambities van beide kantoren samensmelten en leidden tot een indrukwekkende ontwikkeling. In 2022 vieren we een jaar lang ons bijzondere jubileum.

DRV 100 JAAR 

Maatschap

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de wijze waarop Moore DRV in het verslagjaar was georganiseerd en waar de verantwoordelijkheden waren belegd. Belangrijke wijzigingen die op of na 1 januari 2022 zijn ingegaan, vermelden we waar deze van toepassing zijn.

Een betekenisvolle beleidskeuze is het wijzigen van onze naam in Moore DRV per 15 januari 2022. Daaraan ligt een aantal redenen ten grondslag waarvan we de twee belangrijkste toelichten.

Moore DRV is een actief lid van het internationale netwerk van onafhankelijke kantoren Moore Global Network Limited. Zodoende kunnen we onze cliënten in de echte economie de beste dienstverlening bieden als zij over de grens ondernemen. Wij garanderen op onze beurt een hoge kwaliteit van dienstverlening aan cliënten van kantoren die bij Moore Global zijn aangesloten. Die internationale dienstverlening neemt aan belang toe voor onze cliënten. Dat beter tot uitdrukking willen brengen, was een belangrijke reden voor het toevoegen van Moore aan onze naam.

Een tweede belangrijke reden was het verstevigen van de positie van de twee Nederlandse Moore-kantoren op de arbeidsmarkt. Vandaar dat ook mth op hetzelfde moment haar naam wijzigde in Moore MTH. Beide kantoren hebben een stevige marktpositie, -potentie én ambitie. Samen gaan we nadrukkelijker uitdragen dat de Moore-kantoren in Nederland volop kansen bieden aan professionals met ambities in internationale dienstverlening.

Het toevoegen van de naam Moore vindt niet toevallig plaats in het jaar waarin we ons 100-jarig jubileum vieren. Tijdens het vieren van deze mijlpaal kijken we met ontzag en waardering naar onze rijke geschiedenis en de kenmerken en keuzes die hebben geleid tot het bereiken ervan. We bevestigen wat we willen koesteren en borgen voor de toekomst. Een toekomst die nieuwe eisen stelt aan onze organisatie om succesvol te blijven. De toevoeging Moore brengt dat tot uitdrukking

Moore drv Per 15 januari 2022

RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur bestaat uit vier partners. Twee van hen vormen het dagelijks bestuur. Drie leden hebben een functie als Beleidsbepaler en/of Kwaliteitsbepaler. Deze functies komen voort uit het stelsel van kwaliteitswaarborging in de accountancy en geven de betreffende personen mandaat voor beleidsbesluiten in de accountantsorganisatie. De Beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn tevens Kwaliteitsbepaler van het zogenaamde NVKS-kantoor. Dat maakt hen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele accountantspraktijk. Alle andere beleidsbesluiten worden in de maatschap genomen; daarvoor is de Raad van Bestuur beleidsvoorbereidend en -uitvoerend.

MAATSCHAP 

Moore DRV is een maatschap waarin partners deelnemen met hun persoonlijke vennootschappen. In het verslagjaar 2021 had de maatschap 30 leden.  Otwin van Drunen trad per 31 december 2021 uit. Er waren geen toetreders per 1 januari 2022.

In dit verslag spreken we over beleidsbepalende organen. Hiermee bedoelen we: de Raad van Bestuur, de Beleidsbepalers en de Kwaliteitsbepalers.

 • Michael Bick, voorzitter
  Beleids- en Kwaliteitsbepaler en lid dagelijks bestuur 
 • Jan Gijsel
  Beleids- en Kwaliteitsbepaler 
 • Marco Utermark
  Kwaliteitsbepaler en lid dagelijks bestuur  
 • Wim Zandvliet


Per 1 januari 2022 heeft Henk Treure de positie in de Raad van Bestuur overgenomen van Wim Zandvliet, die het einde van zijn bestuurstermijn had bereikt. De andere bestuursleden zetten hun rol als beleids- en kwaliteitsbepaler voort. Ook de samenstelling van het dagelijks bestuur is niet gewijzigd.

De leden van de Raad van Bestuur waren in 2021:

De servicelijnverantwoordelijken waren in 2021:

 • Marc van Can, Harry Verweij en Martin Witt voor de praktijk accountancy & administraties.
 • Dirk van Dorsselaer voor de praktijk fiscale adviezen en aangiften.
 • Lorenz van der Vliet voor de praktijk audit & assurance.
 • Marco Prins voor de praktijk personeel & salaris.

Per 1 januari 2022 is Marc van Can teruggetreden als servicelijnverantwoordelijke in de praktijk accountancy & administraties.

Servicelijn-
verantwoordelijken

Een aantal leden van de maatschap draagt verantwoordelijkheid voor de innovatie en het commerciële beleid in één van onze praktijken. Zij zijn de servicelijnverantwoordelijken.

Moore DRV heeft twee gespecialiseerde diensten ondergebracht in aparte bv’s: Crossminds en Zantboer & Partners. Crossminds staat onder leiding van Marco du Pré, Martin de Jong (beiden partner), Michel van Dijk en Pieter Poortvliet (beiden directeur).

De directeuren Denny Vermeer en Roderik de Beukelaer leiden Zantboer & Partners onder verantwoordelijkheid van Dirk van Dorsselaer (partner).

De aandelen die Moore DRV bezat in Your Trust B.V. zijn in 2021 overgedragen aan het management.

Gespecialiseerde diensten

Aan onze reputatie van kwaliteitskantoor ligt een sterk kwaliteitsgerichte cultuur ten grondslag. Die cultuur wordt gevoed door de ‘tone at the top’ waarin we stellen dat ‘kwaliteit aan de ketting ligt’.  Vanwege onze ambitie om uit te blinken in kwaliteit en de sterke invloed van wet- en regelgeving op onze praktijken, kennen wij een omvangrijk stelsel van kwaliteitsbeheersing. Binnen dat stelsel zijn er relatief veel functies en zijn de functies op een hoog professioneel niveau ingevuld. In latere hoofdstukken van dit verslag lichten we dat toe.

Kwaliteits- en risicomanagement en compliance

Centraal overleg

Het Centraal Overleg is het overleg tussen een delegatie van werknemers en twee leden van de Raad van Bestuur namens de maatschap. Het doel van het overleg is elkaar informeren en overleg plegen over onderwerpen die de zowel werkgever als werknemers raken. Zo was in 2021 een aantal wijzingen in de arbeidsvoorwaarden een belangrijk onderwerp van overleg.

Aan het Centraal Overleg nemen drie werknemers deel. Zij zijn de afgevaardigden van de groep van werknemers waarin alle vestigingen zijn vertegenwoordigd. De vestigingen hebben ook een overleg tussen directie en werknemers, het Lokaal Overleg.

Samenstelling van het centraal overleg in 2021

Namens de maatschap:

 • Michael Bick (voorzitter)
 • Marco Utermark

Namens het personeel:

 • Kirsten Looij
 • Ikbal Elazizi - Et-Talabi (voorzitter personeelsdelegatie)
 • Tom de Rijke

Namens de afdeling HRM:

 • Nicole Versteeg
 • Hans Oomes

INTERNATIONAAL NETWERK

Via het internationale netwerk van onafhankelijke kantoren, Moore Global Network Limited, kunnen we samenwerken met collega-kantoren in meer dan 100 landen. Die samenwerking is gericht op een goede ondersteuning van ondernemers die internationaal zakendoen; zowel van Nederlandse ondernemers in het buitenland als buitenlandse ondernemers in Nederland.

We spelen een actieve rol in het netwerk. Sinds 1 januari 2020 is onze bestuursvoorzitter Michael Bick lid van de Board van Moore Global. Ook dragen diverse collega’s bij aan internationale kennisontwikkeling als lid van expertisegroepen.

In 2021 is onze huisstijl in lijn gebracht met die van het netwerk om zodoende onze verbondenheid beter tot uitdrukking te brengen. Per 15 januari 2022 voeren we de naam Moore DRV.

Met het andere Nederlandse lid van Moore Global, Moore MTH is eind 2021 afgesproken dat we op een aantal terreinen nauwer gaan afstemmen en samenwerken.

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm