We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

Strategische
personeelsplanning

Het aantal personen dat bij onze organisatie solliciteert nam in 2021 toe tot 1.274. Daarmee konden we het instroomniveau van nieuwe medewerkers uit 2020 vasthouden. Een knappe prestatie, maar helaas onvoldoende om alle vacatures te kunnen vervullen en groei te realiseren.

Scroll down

Omvang van het team

Op de peildatum 31 december 2021 had Moore DRV 599 personen in dienst (536,6 Fte). Dat is nagenoeg gelijk aan het aantal collega’s op dezelfde datum in 2020.

Aantal in fte

536,6

599

Aantal personen
werkzaam bij Moore DRV
(Peildatum 31-12-2021)

INSTROOM EN UITSTROOM VRIJWEL GELIJK 

Stagiaires en oproep-, vakantie- en uitzendkrachten zijn niet meegeteld in de cijfers.

Opnieuw solliciteerden er in 2021 meer mensen bij onze organisatie dan het jaar ervoor: 1.274 in 2021 ten opzichte van 1.225 een jaar eerder. Toch zien we in 2021 een trendbreuk ontstaan: tot en met 2020 oversteeg de instroom van nieuwe collega’s ruimschoots de uitstroom, maar daar is verandering in gekomen. In 2021 is de instroom nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2020, maar stijgt de uitstroom tot het niveau van de instroom, waardoor er per saldo geen groei plaatsvindt.

Positief is wel dat we in praktijk audit & assurance een aanmerkelijk grotere instroom dan uitstroom hadden in 2021.

Het is een knappe prestatie dat we het instroomniveau kunnen vasthouden. De arbeidsmarkt voor financiële professionals is namelijk nog steeds overspannen en meer mensen verlaten de accountancysector. Daar komt nog bij dat de populariteit van accountancy-opleidingen langere tijd afnam ten gunste van andere economische studies. Er is dan ook een nog grotere inspanning nodig om aan de vervangingsvraag te voldoen. Daar bovenop komt de behoefte aan nieuwe medewerkers om de groei te kunnen realiseren die er in potentie voor onze organisatie is.

Redenen voor uitstroom

Het uitstroompercentage is gestegen van 13% naar 17%. De vertrekredenen zijn vooral gelegen in persoonlijke omstandigheden, zoals een verhuizing, eigen ondernemerschap, de behoefte aan een nieuwe uitdaging en de aard van het werk. Dit sluit aan bij een landelijke trend: de uitstroom uit de accountancy, onder andere vanwege werk- en regeldruk. Velen stappen over van accountancy naar het bedrijfsleven. Verder is in 2021 de deelneming in Your Trust afgestoten, wat bijdraagt aan een hoger uitstroompercentage.

verdeling man-vrouw

Het gender van een medewerker is voor ons irrelevant. We zoeken talent en willen talent zich laten ontwikkelen ongeacht gender, afkomst of geloof. Traditioneel meten we echter wel de verhouding man/vrouw. De verdeling van het aantal mannen en vrouwen is al jaren nagenoeg gelijk: we hebben iets meer mannen dan vrouwen in dienst. Ook in 2021 moesten we vaststellen dat het ons nog niet lukt om de vertegenwoordiging van vrouwen in management- en directiefuncties omhoog te krijgen; ook hier zijn de percentages al jarenlang stabiel. We proberen de doorgroei van vrouwen naar de top te stimuleren en belemmeringen weg te nemen. Door in 2021 de ureneis van 32 uur voor managers te verlagen naar minimaal 4 x 6 uur, proberen we een belemmering weg te nemen die vooral door vrouwen wordt geuit. Het moment waarop iemand doorgroeit naar een managementpositie, valt namelijk vaak samen met de levensfase waarin veel zorgtaken worden gevraagd. Ook in 2022 blijven we zoeken naar mogelijkheden om meer vrouwen door te laten stromen ‘naar de top’.

Recruitment

Werving succesvoller

Ondanks de onzekerheden van de coronapandemie en de krappe arbeidsmarkt zijn we erin geslaagd om in 2021 meer sollicitanten aan te trekken. Van de 1.274 sollicitanten treden er 156 in 2021 of 2022 in dienst, waarvan 78 tijdelijke krachten, de meesten in de categorie 17-24 jaar en in de samenstelpraktijk.

Employer brand
campagne effectief

Referral
recruitment
stimuleren

Een van de meest effectieve wervingskanalen is referral recruitment. De ervaring leert dat referral recruitment medewerkers oplevert die langer bij de organisatie blijven omdat zij via eigen medewerkers een goed beeld krijgen van onze organisatie en hun ervaring vervolgens goed aansluit bij de verwachtingen. Daarom hebben we in 2021 onze collega’s nog meer opgeroepen in het eigen netwerk naar geschikte kandidaten te kijken. Die oproep is ondersteund met voorlichting over LinkedIn, praktische tips, succesverhalen en financiële incentives. In 2022 gaan we hier grootschalig campagne op voeren om nog meer collega’s over de streep te trekken.

Contact onderhouden

Zowel de nieuwe generatie als de doelgroep 25 – 38 jaar wil persoonlijk benaderd te worden. Dat betekent dat we onze aanpak hier nog meer op moeten afstemmen. En als een contact niet direct tot een sollicitatie leidt, dan richten we ons op het in contact blijven met geschikte kandidaten. Dat geldt ook voor kandidaten die eerder hebben gewerkt bij Moore DRV. Het intensiveren van het onderhouden van de contacten was mede reden voor de uitbreiding van het recruitmentteam in 2021.

Het aantal personen dat bij onze organisatie solliciteert nam in 2021 toe tot 1.274. Daarmee konden we het instroomniveau van nieuwe medewerkers uit 2020 vasthouden. Een knappe prestatie, maar helaas onvoldoende om alle vacatures te kunnen vervullen en groei te realiseren.

Strategische
personeelsplanning

Opnieuw solliciteerden er in 2021 meer mensen bij onze organisatie dan het jaar ervoor: 1.274 in 2021 ten opzichte van 1.225 een jaar eerder. Toch zien we in 2021 een trendbreuk ontstaan: tot en met 2020 oversteeg de instroom van nieuwe collega’s ruimschoots de uitstroom, maar daar is verandering in gekomen. In 2021 is de instroom nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2020, maar stijgt de uitstroom tot het niveau van de instroom, waardoor er per saldo geen groei plaatsvindt.

Positief is wel dat we in praktijk audit & assurance een aanmerkelijk grotere instroom dan uitstroom hadden in 2021.

Het is een knappe prestatie dat we het instroomniveau kunnen vasthouden. De arbeidsmarkt voor financiële professionals is namelijk nog steeds overspannen en meer mensen verlaten de accountancysector. Daar komt nog bij dat de populariteit van accountancy-opleidingen langere tijd afnam ten gunste van andere economische studies. Er is dan ook een nog grotere inspanning nodig om aan de vervangingsvraag te voldoen. Daar bovenop komt de behoefte aan nieuwe medewerkers om de groei te kunnen realiseren die er in potentie voor onze organisatie is.

INSTROOM EN UITSTROOM VRIJWEL GELIJK 

599

Aantal personen
werkzaam bij Moore DRV
(Peildatum 31-12-2021)

Aantal in fte

536,6

Op de peildatum 31 december 2021 had Moore DRV 599 personen in dienst (536,6 Fte). Dat is nagenoeg gelijk aan het aantal collega’s op dezelfde datum in 2020.

Omvang van het team

Het uitstroompercentage is gestegen van 13% naar 17%. De vertrekredenen zijn vooral gelegen in persoonlijke omstandigheden, zoals een verhuizing, eigen ondernemerschap, de behoefte aan een nieuwe uitdaging en de aard van het werk. Dit sluit aan bij een landelijke trend: de uitstroom uit de accountancy, onder andere vanwege werk- en regeldruk. Velen stappen over van accountancy naar het bedrijfsleven. Verder is in 2021 de deelneming in Your Trust afgestoten, wat bijdraagt aan een hoger uitstroompercentage.

Redenen voor uitstroom

Het gender van een medewerker is voor ons irrelevant. We zoeken talent en willen talent zich laten ontwikkelen ongeacht gender, afkomst of geloof. Traditioneel meten we echter wel de verhouding man/vrouw. De verdeling van het aantal mannen en vrouwen is al jaren nagenoeg gelijk: we hebben iets meer mannen dan vrouwen in dienst. Ook in 2021 moesten we vaststellen dat het ons nog niet lukt om de vertegenwoordiging van vrouwen in management- en directiefuncties omhoog te krijgen; ook hier zijn de percentages al jarenlang stabiel. We proberen de doorgroei van vrouwen naar de top te stimuleren en belemmeringen weg te nemen. Door in 2021 de ureneis van 32 uur voor managers te verlagen naar minimaal 4 x 6 uur, proberen we een belemmering weg te nemen die vooral door vrouwen wordt geuit. Het moment waarop iemand doorgroeit naar een managementpositie, valt namelijk vaak samen met de levensfase waarin veel zorgtaken worden gevraagd. Ook in 2022 blijven we zoeken naar mogelijkheden om meer vrouwen door te laten stromen ‘naar de top’.

verdeling man-vrouw

Ondanks de onzekerheden van de coronapandemie en de krappe arbeidsmarkt zijn we erin geslaagd om in 2021 meer sollicitanten aan te trekken. Van de 1.274 sollicitanten treden er 156 in 2021 of 2022 in dienst, waarvan 78 tijdelijke krachten, de meesten in de categorie 17-24 jaar en in de samenstelpraktijk.

Werving succesvoller

Recruitment

Employer brand
campagne effectief

Een van de meest effectieve wervingskanalen is referral recruitment. De ervaring leert dat referral recruitment medewerkers oplevert die langer bij de organisatie blijven omdat zij via eigen medewerkers een goed beeld krijgen van onze organisatie en hun ervaring vervolgens goed aansluit bij de verwachtingen. Daarom hebben we in 2021 onze collega’s nog meer opgeroepen in het eigen netwerk naar geschikte kandidaten te kijken. Die oproep is ondersteund met voorlichting over LinkedIn, praktische tips, succesverhalen en financiële incentives. In 2022 gaan we hier grootschalig campagne op voeren om nog meer collega’s over de streep te trekken.

Referral
recruitment
stimuleren

Zowel de nieuwe generatie als de doelgroep 25 – 38 jaar wil persoonlijk benaderd te worden. Dat betekent dat we onze aanpak hier nog meer op moeten afstemmen. En als een contact niet direct tot een sollicitatie leidt, dan richten we ons op het in contact blijven met geschikte kandidaten. Dat geldt ook voor kandidaten die eerder hebben gewerkt bij Moore DRV. Het intensiveren van het onderhouden van de contacten was mede reden voor de uitbreiding van het recruitmentteam in 2021.

Contact onderhouden

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm