We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

VOORWOORD

De huidige jaren lijken een aaneengesloten periode van bijzonderheden. Vanaf 2020 hebben we te maken met uitbraken van Covid. Ook de oorlog in de Oekraïne heeft grote impact op mensen, samenlevingen en de wereldeconomie. De gebeurtenissen raken uiteraard ook onze cliënten en onze organisatie. Als bedrijf lijken we hier goed mee om te gaan. Voor onze cliënten worden we steeds weer wat beter en relevanter. Het is een vaststelling die we vanuit de markt terugkrijgen. We volgen de ingeslagen weg dan ook door te blijven investeren in onze mensen, kwaliteit en breedte van dienstverlening.

Om het werkgeluk te verhogen en om de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt gedeeltelijk op te vangen, ontwikkelen we sterk door in automatisering. Daarmee verminderen we routinematige werkzaamheden en maken we processen slimmer en eenvoudiger. In de cultuurscan zien we terug dat maatregelen die de werkdruk verminderen hun uitwerking hebben. Met een hoge algemene tevredenheid van 7,71 scoren we zonder meer goed. Toch vind ik het voor mezelf en voor onze mensen lastiger te beoordelen wat de impact is van deze bijzondere jaren op de manier waarop we met elkaar samenwerken. En op hoe we betekenis geven aan ons werk. We lijken meer op zoek te zijn naar wat echt relevant is voor ons als individu. Dat heeft gevolgen voor het evenwicht in de tijd die we besteden aan werk en privé, en voor de werktijd die we doorbrengen thuis of op kantoor.  

Werken verbindt mensen. Als we er voor elkaar zijn, elkaars sterke punten benadrukken en elkaar helpen op de ontwikkelpunten, dan groeien we als mens en als professional. Dan ontstaat werkgeluk. Het aspect van elkaar verder helpen ligt ten grondslag aan de gesprekkencyclus die in 2021 is geïntroduceerd. Ook zijn de mentoren getraind om verwachtingen van hun mentees beter te achterhalen en hen actiever te ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Verder zijn opnieuw groepen gestart met de hooggewaardeerde development programma’s, waarmee een nieuwe generatie leiders wordt opgeleid.


"Als we er voor elkaar zijn, elkaars sterke punten benadrukken en elkaar helpen op de ontwikkelpunten, dan groeien we als mens en als professional. "

Als organisatie hebben we in 2021 bovendien een bewuste keuze gemaakt voor beperkte groei in omzet. We zagen de personeelskrapte verder toenemen, terwijl cliënten extra ondersteuning nodig hadden vanwege de Covid-pandemie. Ook waren we beducht voor de impact die de pandemie kon hebben op de ervaren werkdruk. Die werkdruk is van belang vanwege het welzijn van onze mensen en uit oogpunt van kwaliteit. Per saldo realiseerden we een groei van 2.3% waarmee de omzet uitkwam op € 64,4 miljoen. Vooral de groei in advies, audit & assurance en Crossminds hebben daaraan bijgedragen. De groei in advies komt mede doordat is geïnvesteerd in het verder automatiseren van processen, zowel bij ons als bij cliënten, waardoor ruimte ontstaat voor advisering. Het team dat zich bezighoudt met het implementeren van IT-toepassingen groeit dan ook. Daarnaast hadden meer ondernemers in de echte economie behoefte aan expertise op deelterreinen van de fiscaliteit, aan ondersteuning in HRM en aan internationale dienstverlening. Die typen dienstverlening zijn in de loop van 2021 en begin 2022 uitgebreid. Ook sloten we ons in 2021 aan bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs voor verdere ontwikkeling van de fiscale praktijk.  

Terugkijkend is 2021 een jaar geweest waarin we op diverse terreinen een behoorlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt, die we voortzetten in 2022.

Het jaar 2022 is voor ons een bijzonder jaar. We vieren ons 100-jarig bestaan. We blikken terug en constateren dat het DNA uit 1922 nog grotendeels aanwezig is. Betrokken, toegankelijk, betrouwbaar en ondernemend gaan we de toekomst in. Een toekomst waarin we steeds weer beter en relevanter willen zijn, voor onze mensen en onze cliënten. Om die reden is vanaf 15 januari 2022 Moore toegevoegd aan onze naam. Moore DRV maakt het belang van onze internationale dienstverlening direct duidelijk. Die internationale diensten zijn relevant voor een steeds grotere groep ondernemers in de echte economie en voor het behouden en aantrekken van goede professionals. Als Moore DRV willen we blijven waarmaken wat we beloven: Moore DRV. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat we dat zijn en voel trots bij onze mensen en onze organisatie. Ik hoop van harte dat u met veel plezier dit transparante en uiterst informatieve verslag zult lezen en zult begrijpen waar mijn gevoel van trots op is gebaseerd.


Michael Bick,

Voorzitter Raad van Bestuur

VOORWOORD

De huidige jaren lijken een aaneengesloten periode van bijzonderheden. Vanaf 2020 hebben we te maken met uitbraken van Covid. Ook de oorlog in de Oekraïne heeft grote impact op mensen, samenlevingen en de wereldeconomie. De gebeurtenissen raken uiteraard ook onze cliënten en onze organisatie. Als bedrijf lijken we hier goed mee om te gaan. Voor onze cliënten worden we steeds weer wat beter en relevanter. Het is een vaststelling die we vanuit de markt terugkrijgen. We volgen de ingeslagen weg dan ook door te blijven investeren in onze mensen, kwaliteit en breedte van dienstverlening.

Als organisatie hebben we in 2021 bovendien een bewuste keuze gemaakt voor beperkte groei in omzet. We zagen de personeelskrapte verder toenemen, terwijl cliënten extra ondersteuning nodig hadden vanwege de Covid-pandemie. Ook waren we beducht voor de impact die de pandemie kon hebben op de ervaren werkdruk. Die werkdruk is van belang vanwege het welzijn van onze mensen en uit oogpunt van kwaliteit. Per saldo realiseerden we een groei van 2.3% waarmee de omzet uitkwam op € 64,4 miljoen. Vooral de groei in advies, audit & assurance en Crossminds hebben daaraan bijgedragen. De groei in advies komt mede doordat is geïnvesteerd in het verder automatiseren van processen, zowel bij ons als bij cliënten, waardoor ruimte ontstaat voor advisering. Het team dat zich bezighoudt met het implementeren van IT-toepassingen groeit dan ook. Daarnaast hadden meer ondernemers in de echte economie behoefte aan expertise op deelterreinen van de fiscaliteit, aan ondersteuning in HRM en aan internationale dienstverlening. Die typen dienstverlening zijn in de loop van 2021 en begin 2022 uitgebreid. Ook sloten we ons in 2021 aan bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs voor verdere ontwikkeling van de fiscale praktijk.  

Terugkijkend is 2021 een jaar geweest waarin we op diverse terreinen een behoorlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt, die we voortzetten in 2022.

Het jaar 2022 is voor ons een bijzonder jaar. We vieren ons 100-jarig bestaan. We blikken terug en constateren dat het DNA uit 1922 nog grotendeels aanwezig is. Betrokken, toegankelijk, betrouwbaar en ondernemend gaan we de toekomst in. Een toekomst waarin we steeds weer beter en relevanter willen zijn, voor onze mensen en onze cliënten. Om die reden is vanaf 15 januari 2022 Moore toegevoegd aan onze naam. Moore DRV maakt het belang van onze internationale dienstverlening direct duidelijk. Die internationale diensten zijn relevant voor een steeds grotere groep ondernemers in de echte economie en voor het behouden en aantrekken van goede professionals. Als Moore DRV willen we blijven waarmaken wat we beloven: Moore DRV. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat we dat zijn en voel trots bij onze mensen en onze organisatie. Ik hoop van harte dat u met veel plezier dit transparante en uiterst informatieve verslag zult lezen en zult begrijpen waar mijn gevoel van trots op is gebaseerd.


"Als we er voor elkaar zijn, elkaars sterke punten benadrukken en elkaar helpen op de ontwikkelpunten, dan groeien we als mens en als professional. "

Michael Bick,

Voorzitter Raad van Bestuur

Om het werkgeluk te verhogen en om de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt gedeeltelijk op te vangen, ontwikkelen we sterk door in automatisering. Daarmee verminderen we routinematige werkzaamheden en maken we processen slimmer en eenvoudiger. In de cultuurscan zien we terug dat maatregelen die de werkdruk verminderen hun uitwerking hebben. Met een hoge algemene tevredenheid van 7,71 scoren we zonder meer goed. Toch vind ik het voor mezelf en voor onze mensen lastiger te beoordelen wat de impact is van deze bijzondere jaren op de manier waarop we met elkaar samenwerken. En op hoe we betekenis geven aan ons werk. We lijken meer op zoek te zijn naar wat echt relevant is voor ons als individu. Dat heeft gevolgen voor het evenwicht in de tijd die we besteden aan werk en privé, en voor de werktijd die we doorbrengen thuis of op kantoor.  

Werken verbindt mensen. Als we er voor elkaar zijn, elkaars sterke punten benadrukken en elkaar helpen op de ontwikkelpunten, dan groeien we als mens en als professional. Dan ontstaat werkgeluk. Het aspect van elkaar verder helpen ligt ten grondslag aan de gesprekkencyclus die in 2021 is geïntroduceerd. Ook zijn de mentoren getraind om verwachtingen van hun mentees beter te achterhalen en hen actiever te ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Verder zijn opnieuw groepen gestart met de hooggewaardeerde development programma’s, waarmee een nieuwe generatie leiders wordt opgeleid.


Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm