We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

DIENSTEN VOOR
DE ECHTE ECONOMIE

Om meer van waarde te kunnen zijn voor onze cliënten en om onze medewerkers interessante opdrachten te kunnen geven, automatiseren we onze werkprocessen en scheppen we zo ruimte voor advisering. In 2022 zagen we opnieuw het aandeel advisering stijgen en het aandeel transactiewerkzaamheden dalen.

MKB Accountancy & advies

In 2022 veranderden we de naam van de ‘accountancy samenstelpraktijk’ in mkb accountancy & advies. Daarmee leggen we meer nadruk op de advisering aan onze cliënten in de echte economie. Die meerwaarde leveren is belangrijk voor onze cliënten en voor onze medewerkers, die daaruit veel voldoening halen.

Verschillende niveaus in relatiebeheer

Traditioneel zijn accountants en fiscalisten de vaste contactpersonen ofwel relatiebeheerders in onze organisatie. Omdat we een brede adviesorganisatie zijn, veel cliëntrelaties een brede adviesvraag hebben en we bovendien kampen met een structureel tekort aan accountants, werven we in toenemende mate professionals die een niet-accountancy studie hebben afgerond. Via onze DRV Academie of een externe opleider vullen zij hun kennis aan. Uiteraard werken zij nauw samen met de accountants, fiscalisten en specialisten binnen onze organisatie om cliënten vakinhoudelijk op hoog niveau te ondersteunen. We merken in de praktijk dat het toevoegen van professionals met een andere kennisachtergrond en andere vaardigheden waardevol is voor onze teams.

Juiste begeleiding van elke cliënt

Een ondernemer en zijn/haar onderneming doorloopt een aantal stadia van ontwikkeling: de levensfasen en verloop van de groeicurve. Door sneller te anticiperen op zo’n aankomende fase, kunnen we meer van waarde zijn voor de ondernemer. Daarom willen we alerter zijn en de juiste aandacht geven op de belangrijke momenten. Het gaat daarbij om de individuele aandacht van de relatiebeheerder/accountant en om de gezamenlijk aandacht in samenwerking met de specialisten. Om hierin de accountants en specialisten beter te ondersteunen zijn in 2022 dashboards ingericht, data-analyses uitgevoerd en campagnes gestart. We zien dat met een laagdrempelige benadering van cliënten via e-mail en sociale media veel behoeften aan advies duidelijker worden. Het aantal aanvragen voor advies dat ons via de website bereikt, nam in 2022 opnieuw behoorlijk toe.

Een mooi voorbeeld van onze betrokkenheid is de toepassing van de steunmaatregelen van de overheid. Doordat de regels duidelijker werden, de grenzen omhooggingen en wij dit goed kenbaar konden maken, is er minder (onnodig) gebruik gemaakt van steunmaatregelen.

Drie bedieningsconcepten

We willen relevant zijn voor alle ondernemers in de echte economie. Niet alleen de levensfasen maar ook de persoonlijke behoeften van de ondernemer en de omvang en complexiteit van organisaties verschillen. Daardoor werken we op verschillende manieren samen met onze cliënten. Daarin zien we grofweg drie samenwerkingsvormen, die variëren in de mate waarin processen zijn geautomatiseerd en het niveau en de intensiteit van de begeleiding door onze organisatie. Om dat duidelijker te maken hebben we in 2022 drie bedieningsconcepten benoemd: Smart. Pro. en Cfo.

Waardering

In 2022 kwam een einde aan de coronacrisis die veel impact heeft gehad op personen en bedrijven. De afgelopen jaren zijn voor veel cliënten niet makkelijk geweest, maar vrijwel al onze cliënten zijn overeind gebleven. Ze hadden een stevige basis. Daarom spreken we hier onze waardering uit voor al die ondernemers in de echte economie, die verantwoord en flexibel zijn omgegaan met de onverwachte en impactvolle verandering en die zijn blijven inzetten voor hun mensen, hun cliënten en hun toekomst.

Het standaardiseren, automatiseren en robotiseren van onze werkprocessen gaat onverminderd door. Dat is een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt, maar belangrijker: het schept mogelijkheden om onze mensen interessante werkzaamheden te bieden en door te laten groeien. Ook zorgt het ervoor dat de (management) informatie voor cliënten steeds actueler en completer is.

Operationele optimalisatie

ACCURATE ADMINISTRATIES
EN ADVIES

Het voordeel van de flexibele en continue verwerking van de administraties voor onze cliënten is, dat hun administratie vrijwel altijd actueel is. Dat is soms noodzaak en altijd wenselijk. Het schept voor onze accountants ook de mogelijkheid om ‘korter op de bal te spelen’ en meer tijd te hebben voor de advisering. Dat leidde in 2022 tot een omzetstijging in advies van 9,9 procent.

Audit & Assurance

Onderscheidende controleaanpak

De controleverklaring en onze bevestiging dat opdrachtgevers voldoen aan wet- en regelgeving is de kern van wat we doen in de praktijk audit & assurance. Het is ook de kern van wat elk accountantskantoor dat wettelijke controleopdrachten uitvoert, doet. Waarin onze aanpak verschilt is de route er naartoe en de route erna. We focussen in onze aanpak op die elementen in het jaarverslag die het hoogste risico hebben op fouten of onvolkomenheden. Daarvoor is het belangrijk dat we onze opdrachtgever en het bedrijf goed doorgronden. Maar ook dat onze voorbereiding op de opdracht goed is. Die voorbereiding doen we met het team dat de opdracht gaat uitvoeren. Tijdens de opdracht rust er in alle fases een verantwoordelijkheid op alle teamleden om alert te zijn. Daarin dagen we elkaar uit. Alleen bij hoge uitzondering voeren we statistische steekproeven uit. 

Doordat we op deze manier werken, doen we veel kennis op die we na afloop van de opdracht kunnen delen met de opdrachtgever. Het levert waardevolle gesprekken op met opdrachtgevers over mogelijkheden om risico’s te beperken en bedrijfsprocessen te verbeteren. En het geeft voldoening aan onze medewerkers om op deze manier extra waarde te kunnen leveren aan onze cliënten.

Data driven audit

Op basis van de vraag van onze audit-teams om hun werk beter, prettiger en efficiënter te maken, zorgen data-specialisten ervoor dat de data worden vergaard en getransformeerd in data die voor de audit van belang zijn. Een voorbeeld is de ‘three-way-match’: is iets wat is besteld ook geleverd en betaald. Ook tijdrovende marge-analyses op artikel(groep)niveau en complete geld-goederenbewegingen worden door de data-specialisten als input geleverd voor de controle. In 2022 nam het aandeel van de data-specialisten in de controle verder toe.

In onze onderscheidende controleaanpak nam de vraag gestuurde data-driven audit in 2022 verder aan belang toe. Samen met een nog kritischer blik op de samenwerking met cliënten draagt dat bij aan meer werkplezier en -voldoening bij onze medewerkers. Dat is belangrijk om mensen duurzaam aan ons te binden. Tegen de stroom van de arbeidsmarkt in groeiden we in aantal medewerkers en mede daardoor nam de omzet toe. Ook startten we een nieuwe dienstverlening: ESG.

Kritische blik op cliëntenpakket
ESG-dienstverlening

Naast alle wet- en regelgeving die van invloed is op voor wie wij (willen) werken, hebben we daarvoor intern richtlijnen opgesteld: de zogenaamde Friss-check. Die check is in 2022 een integraal onderdeel geworden van onze cliëntacceptatie- en voortzettingsprocedure. Vanwege de voortdurende stroom aan offerteverzoeken in combinatie met de structurele krapte op de arbeidsmarkt, lopen alle opdrachtaanvaardingen en – voorzettingen in de praktijk audit & assurance via de beleidsbepalers.

Fun: het plezier dat het team beleeft aan het uitvoeren van de opdracht.

Risk: een hoog risico door bijvoorbeeld een hoge zichtbaarheid van de opdracht in de markt of sector, de omvang of complexiteit, kan uitdagend zijn voor de teamleden, maar vraagt om extra alertheid en afweging. Zo nemen we (uiteraard) geen opdrachten aan waarvoor specifieke kennis of ervaring nodig is, zoals (semi-)overheidsinstellingen, woningcorporaties en aantal specifieke sectoren.

Income: er is voldoende budget beschikbaar om de opdracht kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.

Stress: alle data en documenten zijn tijdig en goed aangeleverd en de deadlines zijn haalbaar, zodat we stress voorkomen.

Strategy: de opdracht is in lijn met onze strategie, dat wil zeggen passend bij de beoogde groei in bepaalde sectoren, werkgebied en variatie in opdrachten voor de ontwikkeling van onze medewerkers.

Vanaf 2024 wordt het duurzaamheidsverslag een verplicht onderdeel van het verslag dat directies van grote organisaties van openbaar belang moeten uitbrengen. Per 2025 geldt dat voor alle grote ondernemingen. Ook onze cliënten in de echte economie krijgen daarmee te maken, omdat grote organisaties een ketenverantwoordelijkheid hebben. Daarom – en vanuit persoonlijke en maatschappelijke overwegingen – zijn wij in 2022 gestart met een ESG-servicelijn. Dat doen we met ondersteuning van het internationale netwerk Moore Global. In dat netwerk zijn we onderdeel van de pilotgroep die deze dienstverlening internationaal ontwikkelt.

De eerste handtekeningen onder een duurzaamheidsverslag verwachten we pas in 2026 te zetten. Maar dan moeten onze cliënten er wel klaar voor zijn. We zien het als onze verantwoordelijkheid om cliënten van groot tot klein mee te nemen in deze ontwikkeling. Dat doen we door het onderwerp aan te snijden in het accountantsverslag, door het gesprek aan te gaan en door regelmatig over het onderwerp te publiceren. Ook bereiden we onze accountants voor op deze ontwikkeling.

Werving, behoud en opleiding medewerkers

We wisten in 2022 meer mensen aan ons te binden dan er weg gingen in de praktijk audit & assurance. We groeiden met zeven personen tot een totaal van 115. Onze onderscheidende controleaanpak en onze uitgebreide opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn een belangrijke reden om voor Moore DRV te (blijven) kiezen.

In 2022 is opnieuw meer tijd en aandacht besteed aan het opleidingsprogramma. De eerste vijf jaar van iemands carrière in de audit & assurance werken we met een vast programma per instroomjaar. Op basis van reviews organiseert de DRV Academie in samenwerking met bureau vaktechniek accountancy ook themabijeenkomsten. In de hoofdstukken over het kwaliteitsstelsel en over opleiding en ontwikkeling gaan we hier uitvoerig op in.

Voor wat betreft de werving blijft het streven om veel starters te werven, die we zelf opleiden. Daarom zijn in 2022 de banden met middelbare scholen, hogescholen en universiteiten extra aangehaald, onder meer door gastcolleges te verzorgen, voor een deel op onze vestigingen. Op die manier hopen we ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van de interesse in het accountancy-vak. We zijn blij met de inzet van vooral de jongeren uit onze organisatie om nieuwe collega’s te werven.

Fiscale adviesdiensten en aangiften

Waar we eerder vooral in de accountancypraktijken de invloed van de krapte op de arbeidsmarkt voelden, was deze in 2022 ook sterk merkbaar in de fiscale praktijk. Het aantal fiscalisten binnen onze organisatie is stabiel gebleven, terwijl de omvang van de werkzaamheden is toegenomen. Vandaar dat in de loop van 2022 vol is ingezet op werving van fiscale medewerkers.

Internationale dienstverlening

Een van de teams die in 2022 haar opdrachten en omzet fors zag toenemen, is het btw- en douaneteam.  Dat geldt zowel binnen als (ver) buiten Nederland. Binnen de landsgrenzen zagen we een toename van vragen over regelgeving bij e-commerce, vakantiewoningen en vrijstellingen. De (internationale) douane-dienstverlening was nieuw in 2022 en is goed van start gegaan.

Efficiënte praktijkvoering

Eén van de teams die in 2022 haar opdrachten en omzet fors zag toenemen, is het btw- en douaneteam. Dat geldt zowel binnen als (ver) buiten Nederland. Binnen de landsgrenzen zagen we een toename van vragen over regelgeving bij e-commerce, vakantiewoningen en vrijstellingen. De (internationale) douane-dienstverlening was nieuw in 2022 en is goed van start gegaan.

Btw en douane

De toenemende samenwerking binnen het netwerk Moore Global levert interessante opdrachten op. De afgelopen jaren hebben we ook in internationaal verband een goede naam opgebouwd, die leidt tot een grotere vraag naar dienstverlening. Vooral vanuit China, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn in 2022 opvallend veel opdrachten bij ons ondergebracht voor het opzetten van entiteiten en administraties, en het inbedden van de nieuwe entiteiten in een bestaande vennootschapsstructuur.

Een trend die is ontstaan in de coronaperiode en die we vanaf 2022 structureel zien worden, is het op afstand werken in of vanuit het buitenland. Dat levert veel vragen op over de regelgeving rondom global mobility. Ook de ‘workation’ – elders in de wereld werken – is duidelijk in zwang geraakt en leidt bij veel werkgevers tot vragen. Lastig daarbij is dat sommige Europese en bilaterale afspraken en regelgeving nog niet altijd bij deze huidige praktijk aansluiten. In 2023 wordt in elk geval nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot sociale zekerheid van kracht, die aansluit bij deze nieuwe trend.

Ook transfer pricing bleef in 2022 een belangrijk adviesthema.

Door een efficiëntere praktijkvoering kunnen fiscalisten zich meer richten op signalering van fiscale advieskansen bij cliënten. Dat heeft in 2022 geleid tot meer fiscale advisering. Ook zien we dat fiscalisten met een specialisatie vaker bij casussen worden betrokken.

Verder heeft het zogenaamde Kerstarrest van de Hoge Raad uit 2021, over vermogen in box 3, de gemoederen beziggehouden. Ook zijn in 2022 forse wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving bekendgemaakt, die voor een deel in 2022 zijn ingevoerd en voor een deel in 2023 en 2024 in werking treden. Samen met de box 3-perikelen heeft dat geleid tot intensief overleg met cliënten.

Ongeveer 110 fiscalisten zetten zich iedere dag in om cliënten te adviseren over (complexe) fiscale regelgeving en om kwalitatief goede belastingaangiften te verzorgen. Het team generalisten en specialisten zorgde ook in 2022 voor een bestendige groei. Er werd opnieuw meer en breder geadviseerd en werden meer internationale vraagstukken aan ons voorgelegd.

Brede advisering
Borgen kwaliteit

Het borgen van een hoog kwaliteitsniveau in de fiscale praktijk wordt gefaciliteerd en gestimuleerd vanuit ons bureau vaktechniek fiscaal. Dat gebeurt door het uitbrengen van protocollen, richtlijnen en adviezen, en door het verzorgen van een opleidingsprogramma via de DRV Academie. In 2021 zijn we lid geworden van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en we zijn een zogenaamd NOB-kantoor geworden. In de markt wordt dat gezien als een kwaliteitskeurmerk. Via een accreditatie van de NOB kunnen we een gedeelte van de permanente educatie zelf verzorgen. Die permanente educatie is nodig vanwege wijzigende wet- en regelgeving in de fiscaliteit. Ook de bevindingen tijdens de reviews van de dossiers geven input voor de summercourse en andere trainingsdagen.

Werving fiscalisten

Verder zijn er ook in 2022 opdrachten uitgevoerd die bedoeld waren om tijd te besparen door repeterende, handmatige handelingen te automatiseren en door koppelingen te leggen tussen de financiële administratie en andere operationele systemen, zoals kassa’s en webshops. 

IT Consultancy

Het specialistenteam IT Consultancy begeleidt ondernemers bij IT-zaken, van strategisch advies over het automatiseringslandschap tot projectmanagement en implementatie van software. Er is een volwaardige supportdesk die zowel intern als extern support biedt voor Exact Online software en de koppelingen met andere software.

In 2022 lag de nadruk van de opdrachten op het implementeren en optimaliseren van inrichtingen met Exact Online. Daarbij ging het veelal om combinaties van Exact Online Boekhouden met de applicaties voor projectmanagement, handel en productie. IT Consultancy deed dat voor eigen cliënten en voor cliënten die overstapten van een ander kantoor naar Moore DRV. Ook zijn voor cliënten van Moore DRV de bestaande bankkoppelingen vervangen door een verbeterde versie. 

Personeel & Salaris

Moore DRV heeft vijf multidisciplinaire teams personeel & salaris die zijn verspreid over de drie provincies waarin we actief zijn. De teams verwerken de loon- en personeelsadministratie voor cliënten en geven advies en ondersteuning bij uiteenlopende personeelsvraagstukken. Die vraagstukken nemen in aantal en complexiteit toe. Daardoor bewijzen onze adviseurs en specialisten steeds vaker hun meerwaarde bij onze cliënten. Dat zorgde in 2022 voor verdere groei van het team en van de omzet.

Twee typen samenwerking

Voor de meeste cliënten verzorgen onze teams personeel & salaris de gehele salarisverwerking en advisering. In toenemende mate kiezen ondernemers voor een samenwerkingsvorm waarin zij zelf gebruikmaken van een geautomatiseerde hr-oplossing en wij de verwerking en de complexere advisering voor onze rekening nemen. In deze samenwerkingsvorm heeft de ondernemer zelf meer mogelijkheden en inzichten om invulling te geven aan het hrm-beleid op basis van de beschikbare informatie. Vanwege de vaak intensieve samenwerking tussen de verantwoordelijke(n) bij de cliënt en het team Personeel & Salaris, zijn wij doorgaans ook betrokken bij de keuze en de implementatie van de geautomatiseerde hr-oplossingen. Vandaar dat we in 2022 opnieuw investeerden in kennis en software om het samenwerken met cliënten prettiger en efficiënter te maken. Met die software kunnen we bovendien de adviesvraagstukken beter en eenvoudiger herkennen en er sneller op anticiperen.

300.000 loonstroken verwerkt in 2022

Salarisverwerking

In 2022 verwerkten we zo'n 300.000 salarisstroken voor onze cliënten; een lichte stijging ten opzichte van 2021. Het aantal collega’s dat zich voornamelijk bezighoudt met het verzorgen van de salarisadministraties bleef stabiel.

Krapte op de arbeidsmarkt

Door de krapte op de arbeidsmarkt lijkt de positie van de werknemers sterker te zijn geworden. Werkgevers hebben daardoor behoefte aan duidelijkere regels en afspraken met hun personeel. Dat vraagt om het opstellen en herzien van personeelshandboeken, maar ook om het hanteren van duidelijke regels en opvolging bij ziekteverzuim.

Betere bekendheid van expertise
Flexibiliteit in personeelsregelingen
Toenemend belang van juiste formele vastleggingen
Betere signalering binnen de teams

Adviesdienstverlening

In de nasleep van de coronacrisis raakten we betrokken bij een aantal ontslagprocedures. Daarbij werden ondernemers onder meer geconfronteerd met de noodzaak van een duidelijke en juiste arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en het personeelslid. Ook bleken arbeidsovereenkomsten niet altijd meer up-to-date te zijn. Mede vanuit die constatering en de aandacht die wij intern bij onze collega's en cliënten hebben gevraagd voor de arbeidsovereenkomst, zagen we een toenemende vraag naar nieuwe arbeidsovereenkomsten en periodieke toetsingen op geldende wet- en regelgeving.

De betere software voor werkgevers was een van de redenen dat in 2022 het aantal adviesvraagstukken toenam. Aan die toename liggen ook andere redenen ten grondslag.

Doordat de salarisverwerkers, de salarisadviseurs en de specialisten in HR-, arbeidsjuridische- en loonbelastingvraagstukken nauwer zijn gaan samenwerken, signaleren we eerder op welke thema’s een werkgever ondersteuning nodig kan hebben.

Tijdens de coronaperiode zijn we gestart met het geven van (korte) webinars. Het succes daarvan heeft ertoe geleid dat we intern en extern in 2022 meer webinars gaven over arbeidsjuridische en loonbelastingvraagstukken. De interne webinars hebben geleid tot meer bewustwording bij en verwijzingen door collega’s uit de andere praktijken. De externe webinars leiden tot extra vragen om ondersteuning. In het algemeen hebben de webinars gezorgd voor meer bekendheid van de breedte van dienstverlening.

De toename van het vaker thuiswerken en van meer flexibele arbeidstijden, hebben ertoe geleid dat werkgevers meer behoefte hebben aan begeleiding en advies. Denk daarbij aan het opstellen van reglementen op het gebied van thuiswerken, het opstellen of actualiseren van complete personeelshandboeken, aan afspraken rondom (langdurige) ziekte, reiskosten- en thuiswerkvergoedingen.

Crossminds

Na een succesvol jaar 2021 is het jaar 2022 opnieuw een jaar van groei geweest. De goede reputatie van Crossminds in de fusie- en overnamemarkt heeft daar zeker aan bijgedragen. Het leverde meer en grotere opdrachten op die resulteerden in een flinke omzetgroei. Crossminds breidde bovendien uit naar Breda; de derde vestiging naast de bestaande in Goes en Rotterdam.

Fusies en overnames

De fusie- en overnamemarkt heeft zich in positieve zin ontwikkeld in 2022. In die gunstigere marktomstandigheden werkte Crossminds hard aan haar naamsbekendheid. Het leverde nominaties op voor overnamekantoor en adviseur van het jaar. Ook zagen we dat Crossminds steeds hoger scoort in de top 10-lijsten van kantoren met de meeste deals. De inspanningen hebben uiteindelijk ook geleid tot een toename van het aantal deals en van de dealomvang die samen voor een belangrijk deel zorgden voor de omzetstijging (8,9%) van Crossminds. De groei van het aantal deals en van de dealomvang zorgden voor een belangrijk deel voor de forse omzetstijging van Crossminds.

Moore Global Corporate Finance

Als actief lid van Moore Global Corporate Finance deelt Crossminds haar kennis om bedrijven met internationale ambities succesvol te begeleiden. Het team helpt ondernemers en bedrijven die in het buitenland willen groeien door het doen van overnames. We laten ons daarbij ondersteunen door onze internationale partners. Daarnaast zijn we een goede partner van buitenlandse investeerders die in Nederland willen investeren.

Onze internationale transacties realiseren we onder de naam Moore Global Corporate Finance. Er is vooral samengewerkt met onze collega’s in het Verenigd Koninkrijk voor een mooie acquisitie waarmee een relatie haar groeistrategie kon realiseren en met België voor de uitvoering van diverse due diligence-opdrachten. Verder zetten wij de software voor het inrichten van datarooms regelmatig in bij onze internationale opdrachten.

Strategie en implementatie

De strategiespecialisten helpen ondernemers bij het formuleren van een strategie voor hun organisatie. De nadruk ligt daarbij op het verbeteren van prestaties van de afzonderlijke afdelingen. Dat gebeurt vanuit strategie naar daadwerkelijk helpen bij de uitvoering, zoals het selecteren en implementeren van ERP-software. In oktober 2022 is het ERP-landschap van een grote speler in de diervoedingsindustrie opgeleverd. Voor en na oplevering zijn daarvoor veel inspanningen geleverd. Daarnaast zijn diverse strategietrajecten – waaronder exit-strategieën – uitgevoerd door Crossminds, in de vorm van advies en/of interim-management.

Samenwerking met Moore DRV en Zantboer & Partners

Crossminds verwerft de meeste opdrachten bij bedrijven die nog geen relatie hebben met onze organisatie. Toch komt ook een belangrijk deel van de omzet uit doorverwijzing vanuit Moore DRV. Bij die doorverwijzingen wordt vaak nauw samengewerkt met de accountants die de cliënt en het bedrijf goed kennen, wat voor de betreffende ondernemer een groot voordeel is. Bij verkoop van een organisatie worden vaker ook de specialisten van Zantboer & Partners bij het proces betrokken. In 2022 is er wederom proactief met elkaar samengewerkt op elkaars relaties.

Team

Vanaf medio 2022 heeft Crossminds drie volwaardige teams op drie verschillende locaties: Breda, Goes en Rotterdam. Er is in het verslagjaar op een succesvolle manier gewerkt aan de verdere uitbreiding van het team. De omvang nam toe met zes personen; twee personen verlieten de organisatie en acht personen zijn toegevoegd. Het omvangrijkere team was nodig om de groei te ondersteunen en om meer balans te krijgen tussen de teams corporate finance en strategie.

In 2022 zijn we het project ‘leukste kantoor’ gestart. De doelen daarvan zijn meer werkplezier en onze aantrekkelijkheid als werkgever vergroten. Dat doen we onder andere door het hele team mee te laten denken over de strategie en ontwikkeling van Crossminds. Het programma en de uitvoering zijn erg goed ontvangen door het team.

In de loop van 2023 zal Crossminds haar aandachtsgebied verder uitbreiden richting Eindhoven.

Zantboer & Partners

Dienstverlening

De specialisatie van Zantboer & Partners in een specifieke groep cliënten in combinatie met hoogwaardige expertise zorgt ervoor dat de behoeften en vragen van cliënten vanuit een breder perspectief worden benaderd. De adviseurs van Zantboer & Partners snappen dat de behoeften van hun cliënten verder gaan dan het optimaliseren van de fiscale positie. Daardoor ervaren cliënten veel toegevoegde waarde. Onderwerpen waarover in 2022 regelmatig is geadviseerd, zijn bedrijfsopvolging, erf- en schenkbelasting, structurering van (beleggings)vermogen en vastgoed, anonimisering, goede doelen, familiestichtingen/trusts, estate planning en echtscheidingen.

Het borgen en optimaliseren van de kwaliteit van dienstverlening is uiteraard essentieel en vandaar dat ook daaraan in 2022 veel aandacht is besteed.

Omzet

De omzet van Zantboer & Partners is in het verslagjaar toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor, maar minder dan verwacht vanwege enkele mutaties in de teamsamenstelling door ziekte. De vooruitzichten voor 2023 zijn goed en verwacht wordt dat wederom een groei kan worden gerealiseerd.

Samenstelling team

Zantboer & Partners is het team belastingadviseurs dat zich specifiek richt op de advisering van zeer vermogende ondernemers en particulieren. Vanaf 1 januari 2022 werken zij vanuit twee vestingen, in Rotterdam en Breda, onder leiding van twee nieuwbenoemde directeuren.

Het jaar 2022 is gestart met de benoeming van twee teamleden tot directeur: Roderik de Beukelaer werd verantwoordelijk voor de vestiging in Breda, Denny Vermeer voor de vestiging in Rotterdam. Beiden hebben in het verslagjaar veel aandacht en tijd besteed aan de zichtbaarheid in de regio Breda en aan het uitbreiden van het team met goede adviseurs. Dat was nodig door enkele langdurig zieken en doordat Zantboer & Partners in 2022 een aantal mooie nieuwe cliënten aan zich wist te binden.

Om meer van waarde te kunnen zijn voor onze cliënten en om onze medewerkers interessante opdrachten te kunnen geven, automatiseren we onze werkprocessen en scheppen we zo ruimte voor advisering. In 2022 zagen we opnieuw het aandeel advisering stijgen en het aandeel transactiewerkzaamheden dalen.

DIENSTEN VOOR
DE ECHTE ECONOMIE

In 2022 kwam een einde aan de coronacrisis die veel impact heeft gehad op personen en bedrijven. De afgelopen jaren zijn voor veel cliënten niet makkelijk geweest, maar vrijwel al onze cliënten zijn overeind gebleven. Ze hadden een stevige basis. Daarom spreken we hier onze waardering uit voor al die ondernemers in de echte economie, die verantwoord en flexibel zijn omgegaan met de onverwachte en impactvolle verandering en die zijn blijven inzetten voor hun mensen, hun cliënten en hun toekomst.

Waardering

In 2022 veranderden we de naam van de ‘accountancy samenstelpraktijk’ in mkb accountancy & advies. Daarmee leggen we meer nadruk op de advisering aan onze cliënten in de echte economie. Die meerwaarde leveren is belangrijk voor onze cliënten en voor onze medewerkers, die daaruit veel voldoening halen.

MKB Accountancy & advies

Operationele optimalisatie

Het standaardiseren, automatiseren en robotiseren van onze werkprocessen gaat onverminderd door. Dat is een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt, maar belangrijker: het schept mogelijkheden om onze mensen interessante werkzaamheden te bieden en door te laten groeien. Ook zorgt het ervoor dat de (management) informatie voor cliënten steeds actueler en completer is.

Het werven van kandidaten voor hogere managementfuncties bleek iets makkelijker dan eerdere jaren. De combinatie van een goede reputatie in de markt en het jarenlang intensief campagne voeren zullen daaraan hebben bijgedragen. De uitdaging blijft het werven voor functies waarvoor enkele jaren ervaring is vereist. Om die uitdaging te omzeilen hebben we vooral ingezet op de werving van starters. Voor deze starters zijn in 2021 opnieuw starterstrainingen georganiseerd, om een continue instroom te krijgen. Die instroom creëert ruimte voor de ontwikkeling en daarmee doorstroom van medewerkers met enkele jaren ervaring. Gelukkig was de uitstroom in het verslagjaar opnieuw relatief laag.

Werving

We wisten in 2022 meer mensen aan ons te binden dan er weg gingen in de praktijk audit & assurance. We groeiden met zeven personen tot een totaal van 115. Onze onderscheidende controleaanpak en onze uitgebreide opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn een belangrijke reden om voor Moore DRV te (blijven) kiezen.

In 2022 is opnieuw meer tijd en aandacht besteed aan het opleidingsprogramma. De eerste vijf jaar van iemands carrière in de audit & assurance werken we met een vast programma per instroomjaar. Op basis van reviews organiseert de DRV Academie in samenwerking met bureau vaktechniek accountancy ook themabijeenkomsten. In de hoofdstukken over het kwaliteitsstelsel en over opleiding en ontwikkeling gaan we hier uitvoerig op in.

Voor wat betreft de werving blijft het streven om veel starters te werven, die we zelf opleiden. Daarom zijn in 2022 de banden met middelbare scholen, hogescholen en universiteiten extra aangehaald, onder meer door gastcolleges te verzorgen, voor een deel op onze vestigingen. Op die manier hopen we ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van de interesse in het accountancy-vak. We zijn blij met de inzet van vooral de jongeren uit onze organisatie om nieuwe collega’s te werven.

Werving, behoud en opleiding medewerkers

Vanaf 2024 wordt het duurzaamheidsverslag een verplicht onderdeel van het verslag dat directies van grote organisaties van openbaar belang moeten uitbrengen. Per 2025 geldt dat voor alle grote ondernemingen. Ook onze cliënten in de echte economie krijgen daarmee te maken, omdat grote organisaties een ketenverantwoordelijkheid hebben. Daarom – en vanuit persoonlijke en maatschappelijke overwegingen – zijn wij in 2022 gestart met een ESG-servicelijn. Dat doen we met ondersteuning van het internationale netwerk Moore Global. In dat netwerk zijn we onderdeel van de pilotgroep die deze dienstverlening internationaal ontwikkelt.

De eerste handtekeningen onder een duurzaamheidsverslag verwachten we pas in 2026 te zetten. Maar dan moeten onze cliënten er wel klaar voor zijn. We zien het als onze verantwoordelijkheid om cliënten van groot tot klein mee te nemen in deze ontwikkeling. Dat doen we door het onderwerp aan te snijden in het accountantsverslag, door het gesprek aan te gaan en door regelmatig over het onderwerp te publiceren. Ook bereiden we onze accountants voor op deze ontwikkeling.

ESG-dienstverlening

Op basis van de vraag van onze audit-teams om hun werk beter, prettiger en efficiënter te maken, zorgen data-specialisten ervoor dat de data worden vergaard en getransformeerd in data die voor de audit van belang zijn. Een voorbeeld is de ‘three-way-match’: is iets wat is besteld ook geleverd en betaald. Ook tijdrovende marge-analyses op artikel(groep)niveau en complete geld-goederenbewegingen worden door de data-specialisten als input geleverd voor de controle. In 2022 nam het aandeel van de data-specialisten in de controle verder toe.

Data driven audit

De controleverklaring en onze bevestiging dat opdrachtgevers voldoen aan wet- en regelgeving is de kern van wat we doen in de praktijk audit & assurance. Het is ook de kern van wat elk accountantskantoor dat wettelijke controleopdrachten uitvoert, doet. Waarin onze aanpak verschilt is de route er naartoe en de route erna. We focussen in onze aanpak op die elementen in het jaarverslag die het hoogste risico hebben op fouten of onvolkomenheden. Daarvoor is het belangrijk dat we onze opdrachtgever en het bedrijf goed doorgronden. Maar ook dat onze voorbereiding op de opdracht goed is. Die voorbereiding doen we met het team dat de opdracht gaat uitvoeren. Tijdens de opdracht rust er in alle fases een verantwoordelijkheid op alle teamleden om alert te zijn. Daarin dagen we elkaar uit. Alleen bij hoge uitzondering voeren we statistische steekproeven uit. 

Doordat we op deze manier werken, doen we veel kennis op die we na afloop van de opdracht kunnen delen met de opdrachtgever. Het levert waardevolle gesprekken op met opdrachtgevers over mogelijkheden om risico’s te beperken en bedrijfsprocessen te verbeteren. En het geeft voldoening aan onze medewerkers om op deze manier extra waarde te kunnen leveren aan onze cliënten.

Onderscheidende controleaanpak

Audit & Assurance

In onze onderscheidende controleaanpak nam de vraag gestuurde data-driven audit in 2022 verder aan belang toe. Samen met een nog kritischer blik op de samenwerking met cliënten draagt dat bij aan meer werkplezier en -voldoening bij onze medewerkers. Dat is belangrijk om mensen duurzaam aan ons te binden. Tegen de stroom van de arbeidsmarkt in groeiden we in aantal medewerkers en mede daardoor nam de omzet toe. Ook startten we een nieuwe dienstverlening: ESG.

Het werven van kandidaten voor hogere managementfuncties bleek iets makkelijker dan eerdere jaren. De combinatie van een goede reputatie in de markt en het jarenlang intensief campagne voeren zullen daaraan hebben bijgedragen. De uitdaging blijft het werven voor functies waarvoor enkele jaren ervaring is vereist. Om die uitdaging te omzeilen hebben we vooral ingezet op de werving van starters. Voor deze starters zijn in 2021 opnieuw starterstrainingen georganiseerd, om een continue instroom te krijgen. Die instroom creëert ruimte voor de ontwikkeling en daarmee doorstroom van medewerkers met enkele jaren ervaring. Gelukkig was de uitstroom in het verslagjaar opnieuw relatief laag.

Werving

We wisten in 2022 meer mensen aan ons te binden dan er weg gingen in de praktijk audit & assurance. We groeiden met zeven personen tot een totaal van 115. Onze onderscheidende controleaanpak en onze uitgebreide opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn een belangrijke reden om voor Moore DRV te (blijven) kiezen.

In 2022 is opnieuw meer tijd en aandacht besteed aan het opleidingsprogramma. De eerste vijf jaar van iemands carrière in de audit & assurance werken we met een vast programma per instroomjaar. Op basis van reviews organiseert de DRV Academie in samenwerking met bureau vaktechniek accountancy ook themabijeenkomsten. In de hoofdstukken over het kwaliteitsstelsel en over opleiding en ontwikkeling gaan we hier uitvoerig op in.

Voor wat betreft de werving blijft het streven om veel starters te werven, die we zelf opleiden. Daarom zijn in 2022 de banden met middelbare scholen, hogescholen en universiteiten extra aangehaald, onder meer door gastcolleges te verzorgen, voor een deel op onze vestigingen. Op die manier hopen we ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van de interesse in het accountancy-vak. We zijn blij met de inzet van vooral de jongeren uit onze organisatie om nieuwe collega’s te werven.

Werving, behoud en opleiding medewerkers

Vanaf 2024 wordt het duurzaamheidsverslag een verplicht onderdeel van het verslag dat directies van grote organisaties van openbaar belang moeten uitbrengen. Per 2025 geldt dat voor alle grote ondernemingen. Ook onze cliënten in de echte economie krijgen daarmee te maken, omdat grote organisaties een ketenverantwoordelijkheid hebben. Daarom – en vanuit persoonlijke en maatschappelijke overwegingen – zijn wij in 2022 gestart met een ESG-servicelijn. Dat doen we met ondersteuning van het internationale netwerk Moore Global. In dat netwerk zijn we onderdeel van de pilotgroep die deze dienstverlening internationaal ontwikkelt.

De eerste handtekeningen onder een duurzaamheidsverslag verwachten we pas in 2026 te zetten. Maar dan moeten onze cliënten er wel klaar voor zijn. We zien het als onze verantwoordelijkheid om cliënten van groot tot klein mee te nemen in deze ontwikkeling. Dat doen we door het onderwerp aan te snijden in het accountantsverslag, door het gesprek aan te gaan en door regelmatig over het onderwerp te publiceren. Ook bereiden we onze accountants voor op deze ontwikkeling.

ESG-dienstverlening

Het borgen van een hoog kwaliteitsniveau in de fiscale praktijk wordt gefaciliteerd en gestimuleerd vanuit ons bureau vaktechniek fiscaal. Dat gebeurt door het uitbrengen van protocollen, richtlijnen en adviezen, en door het verzorgen van een opleidingsprogramma via de DRV Academie. In 2021 zijn we lid geworden van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en we zijn een zogenaamd NOB-kantoor geworden. In de markt wordt dat gezien als een kwaliteitskeurmerk. Via een accreditatie van de NOB kunnen we een gedeelte van de permanente educatie zelf verzorgen. Die permanente educatie is nodig vanwege wijzigende wet- en regelgeving in de fiscaliteit. Ook de bevindingen tijdens de reviews van de dossiers geven input voor de summercourse en andere trainingsdagen.

Borgen kwaliteit

Ongeveer 110 fiscalisten zetten zich iedere dag in om cliënten te adviseren over (complexe) fiscale regelgeving en om kwalitatief goede belastingaangiften te verzorgen. Het team generalisten en specialisten zorgde ook in 2022 voor een bestendige groei. Er werd opnieuw meer en breder geadviseerd en werden meer internationale vraagstukken aan ons voorgelegd.

Fiscale adviesdiensten en aangiften

Uitbreiding specialisten

Omdat we alle cliënten in de echte economie de beste adviezen willen geven, is het belangrijk om te investeren in hoogwaardige kennis op een aantal deelgebieden in de fiscaliteit. De vraag komt grotendeels vanuit grotere organisaties maar ook kleinere mkb- bedrijven kloppen daarvoor bij ons aan. Daarop hebben we ingespeeld door in 2021 extra fiscalisten toe te voegen aan de gespecialiseerde teams voor loonbelasting, douane en omzetbelasting en internationale belastingwetgeving.

In 2022 lag de nadruk van de opdrachten op het implementeren en optimaliseren van inrichtingen met Exact Online. Daarbij ging het veelal om combinaties van Exact Online Boekhouden met de applicaties voor projectmanagement, handel en productie. IT Consultancy deed dat voor eigen cliënten en voor cliënten die overstapten van een ander kantoor naar Moore DRV. Ook zijn voor cliënten van Moore DRV de bestaande bankkoppelingen vervangen door een verbeterde versie. 

Detacherings-
opdrachten gestegen

Het specialistenteam IT Consultancy begeleidt ondernemers bij IT-zaken, van strategisch advies over het automatiseringslandschap tot projectmanagement en implementatie van software. Er is een volwaardige supportdesk die zowel intern als extern support biedt voor Exact Online software en de koppelingen met andere software.

IT Consultancy

In 2022 verwerkten we zo'n 300.000 salarisstroken voor onze cliënten; een lichte stijging ten opzichte van 2021. Het aantal collega’s dat zich voornamelijk bezighoudt met het verzorgen van de salarisadministraties bleef stabiel.

Salarisverwerking

300.000 loonstroken verwerkt in 2022

Moore DRV heeft vijf multidisciplinaire teams personeel & salaris die zijn verspreid over de drie provincies waarin we actief zijn. De teams verwerken de loon- en personeelsadministratie voor cliënten en geven advies en ondersteuning bij uiteenlopende personeelsvraagstukken. Die vraagstukken nemen in aantal en complexiteit toe. Daardoor bewijzen onze adviseurs en specialisten steeds vaker hun meerwaarde bij onze cliënten. Dat zorgde in 2022 voor verdere groei van het team en van de omzet.

Personeel & Salaris

De hoge krapte op de arbeidsmarkt verstevigt de positie van de werknemers. Velen maken daar gebruik van. Werkgevers hebben daardoor behoefte aan duidelijkere regels en afspraken met hun personeel. Dat vraagt om het opstellen en herzien van personeelshandboeken maar ook om het hanteren van duidelijke regels en opvolging bij ziekteverzuim.

Krapte op de arbeidsmarkt

De gevolgen van de coronapandemie en de overgang naar vaker thuiswerken of meer flexibele arbeidstijden, leiden er ook toe dat werkgevers meer behoefte hebben aan begeleiding en advies bij ontslagprocedures, langdurige ziekte en reiskostenvergoeding, en bijvoorbeeld bij het opstellen van reglementen op het gebied van thuiswerken.

Flexibiliteit in personeelsregelingen

Expertise beter bekend

Betere software voor werkgevers

Betere signalering binnen de teams

Ook in 2021 zagen we een toename van het aantal adviesvraagstukken waar werkgevers ons bij hebben betrokken. Daaraan lag een aantal redenen ten grondslag

De toename van het vaker thuiswerken en van meer flexibele arbeidstijden, hebben ertoe geleid dat werkgevers meer behoefte hebben aan begeleiding en advies. Denk daarbij aan het opstellen van reglementen op het gebied van thuiswerken, het opstellen of actualiseren van complete personeelshandboeken, aan afspraken rondom (langdurige) ziekte, reiskosten- en thuiswerkvergoedingen.

Tijdens de coronaperiode zijn we gestart met het geven van (korte) webinars. Het succes daarvan heeft ertoe geleid dat we intern en extern in 2022 meer webinars gaven over arbeidsjuridische en loonbelastingvraagstukken. De interne webinars hebben geleid tot meer bewustwording bij en verwijzingen door collega’s uit de andere praktijken. De externe webinars leiden tot extra vragen om ondersteuning. In het algemeen hebben de webinars gezorgd voor meer bekendheid van de breedte van dienstverlening.

Doordat de salarisverwerkers, de salarisadviseurs en de specialisten in HR-, arbeidsjuridische- en loonbelastingvraagstukken nauwer zijn gaan samenwerken, signaleren we eerder op welke thema’s een werkgever ondersteuning nodig kan hebben.

Adviesdienstverlening

De fusie- en overnamemarkt heeft zich in positieve zin ontwikkeld in 2022. In die gunstigere marktomstandigheden werkte Crossminds hard aan haar naamsbekendheid. Het leverde nominaties op voor overnamekantoor en adviseur van het jaar. Ook zagen we dat Crossminds steeds hoger scoort in de top 10-lijsten van kantoren met de meeste deals. De inspanningen hebben uiteindelijk ook geleid tot een toename van het aantal deals en van de dealomvang die samen voor een belangrijk deel zorgden voor de omzetstijging (8,9%) van Crossminds. De groei van het aantal deals en van de dealomvang zorgden voor een belangrijk deel voor de forse omzetstijging van Crossminds.

Fusies en overnames

Na een succesvol jaar 2021 is het jaar 2022 opnieuw een jaar van groei geweest. De goede reputatie van Crossminds in de fusie- en overnamemarkt heeft daar zeker aan bijgedragen. Het leverde meer en grotere opdrachten op die resulteerden in een flinke omzetgroei. Crossminds breidde bovendien uit naar Breda; de derde vestiging naast de bestaande in Goes en Rotterdam.

Crossminds

Onze internationale transacties realiseren we onder de naam Moore Global Corporate Finance. Er is vooral samengewerkt met onze collega’s in het Verenigd Koninkrijk voor een mooie acquisitie waarmee een relatie haar groeistrategie kon realiseren en met België voor de uitvoering van diverse due diligence-opdrachten. Verder zetten wij de software voor het inrichten van datarooms regelmatig in bij onze internationale opdrachten.

Fusies & overnames

Als actief lid van Moore Global Corporate Finance deelt Crossminds haar kennis om bedrijven met internationale ambities succesvol te begeleiden. Het team helpt ondernemers en bedrijven die in het buitenland willen groeien door het doen van overnames. We laten ons daarbij ondersteunen door onze internationale partners. Daarnaast zijn we een goede partner van buitenlandse investeerders die in Nederland willen investeren.

Moore Global Corporate Finance

De strategiespecialisten helpen ondernemers bij het formuleren van een strategie voor hun organisatie. De nadruk ligt daarbij op het verbeteren van prestaties van de afzonderlijke afdelingen. Dat gebeurt vanuit strategie naar daadwerkelijk helpen bij de uitvoering, zoals het selecteren en implementeren van ERP-software. In oktober 2022 is het ERP-landschap van een grote speler in de diervoedingsindustrie opgeleverd. Voor en na oplevering zijn daarvoor veel inspanningen geleverd. Daarnaast zijn diverse strategietrajecten – waaronder exit-strategieën – uitgevoerd door Crossminds, in de vorm van advies en/of interim-management.

Strategie en implementatie

Vanaf medio 2022 heeft Crossminds drie volwaardige teams op drie verschillende locaties: Breda, Goes en Rotterdam. Er is in het verslagjaar op een succesvolle manier gewerkt aan de verdere uitbreiding van het team. De omvang nam toe met zes personen; twee personen verlieten de organisatie en acht personen zijn toegevoegd. Het omvangrijkere team was nodig om de groei te ondersteunen en om meer balans te krijgen tussen de teams corporate finance en strategie.

In 2022 zijn we het project ‘leukste kantoor’ gestart. De doelen daarvan zijn meer werkplezier en onze aantrekkelijkheid als werkgever vergroten. Dat doen we onder andere door het hele team mee te laten denken over de strategie en ontwikkeling van Crossminds. Het programma en de uitvoering zijn erg goed ontvangen door het team.

In de loop van 2023 zal Crossminds haar aandachtsgebied verder uitbreiden richting Eindhoven.

Team

Crossminds verwerft de meeste opdrachten bij bedrijven die nog geen relatie hebben met onze organisatie. Toch komt ook een belangrijk deel van de omzet uit doorverwijzing vanuit Moore DRV. Bij die doorverwijzingen wordt vaak nauw samengewerkt met de accountants die de cliënt en het bedrijf goed kennen, wat voor de betreffende ondernemer een groot voordeel is. Bij verkoop van een organisatie worden vaker ook de specialisten van Zantboer & Partners bij het proces betrokken. In 2022 is er wederom proactief met elkaar samengewerkt op elkaars relaties.

Samenwerking met Moore DRV en Zantboer & Partners

Het jaar 2022 is gestart met de benoeming van twee teamleden tot directeur: Roderik de Beukelaer werd verantwoordelijk voor de vestiging in Breda, Denny Vermeer voor de vestiging in Rotterdam. Beiden hebben in het verslagjaar veel aandacht en tijd besteed aan de zichtbaarheid in de regio Breda en aan het uitbreiden van het team met goede adviseurs. Dat was nodig door enkele langdurig zieken en doordat Zantboer & Partners in 2022 een aantal mooie nieuwe cliënten aan zich wist te binden.

Zantboer & Partners is het team belastingadviseurs dat zich specifiek richt op de advisering van zeer vermogende ondernemers en particulieren. Vanaf 1 januari 2022 werken zij vanuit twee vestingen, in Rotterdam en Breda, onder leiding van twee nieuwbenoemde directeuren.

Zantboer & Partners

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm