We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

Interne organisatie

In januari 2022 wijzigden we onze naam in Moore DRV. In dit hoofdstuk geven we inzicht in de wijze waarop Moore DRV in het verslagjaar was georganiseerd en waar de verantwoordelijkheden waren belegd. Belangrijke wijzigingen die op of na 1 januari 2022 zijn ingegaan, vermelden we waar deze van toepassing zijn.

DRV wordt Moore DRV

Anthonie de Roo opende op 2 mei 1922 het ‘Centraal bureau voor administratie en belastingzaken’ aan de Stationsweg in Goes. In het verslagjaar vierden we dus ons 100-jarig bestaan. Bij die viering is met ontzag en waardering gekeken naar onze rijke geschiedenis. We hebben bevestigd wat we willen koesteren en borgen voor de toekomst. Een toekomst waarin we de waarde die wij hebben voor onze medewerkers en cliënten steeds weer willen verhogen. Om die ambitie waar te maken, hebben we per 15 januari 2022 onze naam gewijzigd in Moore DRV.

Viering jubileum

Met ontzettend veel plezier en gevoelens van saamhorigheid en trots blikken we terug op de viering van ons 100-jarig bestaan. Een jaar lang is met kleine en grote activiteiten invulling gegeven aan dat eeuwfeest. De beperkingen die begin 2022 nog golden vanwege de uitbraak van het coronavirus zetten aan tot creativiteit om het jubileum anders te vieren. Zo verrasten collega’s elkaar met een Valentijnsactie, deden ze mee aan een online pub quiz, bakten thuis een jubileumtaart, gingen met het gezin geocachen in het bos of hadden een bijzonder verrassingsuitje met hun partner bij cliënten.

Voor collega’s en cliënten was er een exclusieve avondopenstelling in Diergaarde Blijdorp met tal van bijzondere acts. Ook was er een wielerclinic onder begeleiding van professionele renners. In Het Depot van museum Boymans van Beuningen vond een diner plaats voor (oud-)maatschaps- en directieleden. Het gehele management had een bijzondere tweedaagse bijeenkomst in Zeeland en alle kleine kinderen van DRV’ers konden voor het eerst in drie jaar Sinterklaas weer ontmoeten. Maar het meest indrukwekkend was toch het DRV Eeuwfeest in de Onderzeebootloods in Rotterdam.

Beelden zeggen zoveel meer dan woorden. Daarom geven wij met video's een impressie van de manier waarop we met medewerkers, oud-vennoten en cliënten ons eeuwfeest hebben gevierd.

De raad van bestuur bestaat uit vier partners. Twee van hen vormen het dagelijks bestuur. Drie leden hebben een functie als beleidsbepaler en/of kwaliteitsbepaler. Deze functies komen voort uit het stelsel van kwaliteitswaarborging in de accountancy en geven de betreffende personen mandaat voor beleidsbesluiten in de accountantsorganisatie. De beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn tevens kwaliteitsbepaler van het zogenaamde NVKS-kantoor. Dat maakt hen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele accountantspraktijk. Alle andere beleidsbesluiten worden in de maatschap genomen; daarvoor is de raad van bestuur beleidsvoorbereidend en -uitvoerend.

Raad van Bestuur

Moore DRV is een maatschap waarin partners deelnemen met hun persoonlijke vennootschappen. In het verslagjaar 2022 had de maatschap 30 leden. Per 31 december 2022 zijn vier leden uitgetreden vanwege hun leeftijd. Vier personen [MM1] traden toe per 1 januari 2023. De maatschap Moore DRV telt dan ook 30 leden in het jaar 2023. 

Maatschap

De leden van de Raad van Bestuur waren in 2022:

Henk Treure

Lid raad van bestuur

Marco Utermark

Kwaliteitsbepaler en lid dagelijks bestuur

Jan Gijsel

Beleids- en Kwaliteitsbepaler 

Michael Bick,

Voorzitter,  beleids- en kwaliteitsbepaler en lid dagelijks bestuur

In dit verslag spreken we over beleidsbepalende organen. Hiermee bedoelen we: de raad van bestuur, de beleidsbepalers en de kwaliteitsbepaler.

Servicelijnverantwoordelijken

Een aantal leden van de maatschap draagt verantwoordelijkheid voor de innovatie en het commerciële beleid in één van onze praktijken. Zij zijn de servicelijnverantwoordelijken.

De servicelijnverantwoordelijken waren in 2022:

 • Harry Verweij en Martin Witt voor de praktijk accountancy & administraties.

 • Dirk van Dorsselaer voor de praktijk fiscale adviezen en aangiften.

 • Lorenz van der Vliet voor de praktijk audit & assurance.

 • Marco Prins voor de praktijk personeel & salaris.

Deze personen vervullen dezelfde rol in 2023.

Kwaliteits- en risicomanagement en compliance

Moore DRV heeft twee gespecialiseerde diensten ondergebracht in aparte bv’s: Crossminds en Zantboer & Partners. Crossminds staat onder leiding van twee partners, Marco du Pré en Martin de Jong. Dirk van Dorsselaer leidt Zantboer & Partners.

Aan onze reputatie van kwaliteitskantoor ligt een sterk kwaliteitsgerichte cultuur ten grondslag. Die cultuur wordt gevoed door de ‘tone at the top’ waarin we stellen dat ‘kwaliteit aan de ketting ligt’. Vanwege onze ambitie om uit te blinken in kwaliteit en de sterke invloed van wet- en regelgeving op onze praktijken, kennen wij een omvangrijk stelsel van kwaliteitsbeheersing. Binnen dat stelsel zijn er relatief veel functies en zijn de functies op een hoog professioneel niveau ingevuld. In latere hoofdstukken van dit verslag lichten we dat toe.

Gespecialiseerde diensten

Centraal overleg

Het centraal overleg is het overleg tussen een delegatie van werknemers en twee leden van de raad van bestuur namens de maatschap. Het doel van het overleg is elkaar informeren en overleg plegen over onderwerpen die de zowel werkgever als werknemers raken. In 2022 was een aantal wijzingen in de arbeidsvoorwaarden een belangrijk onderwerp van overleg.

Aan het centraal overleg nemen drie werknemers deel. Zij zijn de afgevaardigden van de groep van werknemers waarin alle vestigingen zijn vertegenwoordigd. De vestigingen hebben ook een overleg tussen directie en werknemers, het lokaal overleg.

Samenstelling van het centraal overleg in 2022

Namens de maatschap:

 • Michael Bick (voorzitter)

 • Marco Utermark

Namens het personeel:

 • Sjef Harijgens

 • Ikbal Elazizi - Et-Talabi

 • Tom de Rijke

Namens de afdeling HRM:

 • Nicole Versteeg

 • Hans Oomes

INTERNATIONAAL NETWERK

Via het internationale netwerk van onafhankelijke kantoren, Moore Global Network Limited, kunnen we samenwerken met collegakantoren in meer dan 110 landen. Die samenwerking is gericht op een goede ondersteuning van ondernemers die internationaal zakendoen; zowel van Nederlandse ondernemers in het buitenland als buitenlandse ondernemers in Nederland.

We spelen een actieve rol in het netwerk. Sinds 1 januari 2020 is onze bestuursvoorzitter Michael Bick lid van de Board van Moore Global. Ook dragen diverse collega’s bij aan internationale kennisontwikkeling als lid van expertisegroepen.

In januari 2022 wijzigden we onze naam in Moore DRV. In dit hoofdstuk geven we inzicht in de wijze waarop Moore DRV in het verslagjaar was georganiseerd en waar de verantwoordelijkheden waren belegd. Belangrijke wijzigingen die op of na 1 januari 2022 zijn ingegaan, vermelden we waar deze van toepassing zijn.

Interne organisatie

DRV wordt Moore DRV

Op 2 mei 2022 is het 100 jaar geleden dat Anthonie de Roo het ‘Centraal bureau voor administratie en belastingzaken’ opende aan de Stationsweg in Goes. ‘Een goede boekhouding is de enige waarborg tegen te hooge belastingaanslagen’ vermeldde de advertentie. Anthonie de Roo legde de basis voor onze organisatie. De naam Moore DRV herinnert daar nog aan. De letters staan voor De Roo en Van der Veen. Meneer Van der Veen was de grondlegger van de Zuid-Hollandse tak van ons kantoor, die direct na de oorlog ontstond in Rotterdam. In 1990 werden beide organisaties samengevoegd, waarna de ambities van beide kantoren samensmelten en leidden tot een indrukwekkende ontwikkeling. In 2022 vieren we een jaar lang ons bijzondere jubileum.

Met ontzettend veel plezier en gevoelens van saamhorigheid en trots blikken we terug op de viering van ons 100-jarig bestaan. Een jaar lang is met kleine en grote activiteiten invulling gegeven aan dat eeuwfeest. De beperkingen die begin 2022 nog golden vanwege de uitbraak van het coronavirus zetten aan tot creativiteit om het jubileum anders te vieren. Zo verrasten collega’s elkaar met een Valentijnsactie, deden ze mee aan een online pub quiz, bakten thuis een jubileumtaart, gingen met het gezin geocachen in het bos of hadden een bijzonder verrassingsuitje met hun partner bij cliënten.

Voor collega’s en cliënten was er een exclusieve avondopenstelling in Diergaarde Blijdorp met tal van bijzondere acts. Ook was er een wielerclinic onder begeleiding van professionele renners. In Het Depot van museum Boymans van Beuningen vond een diner plaats voor (oud-)maatschaps- en directieleden. Het gehele management had een bijzondere tweedaagse bijeenkomst in Zeeland en alle kleine kinderen van DRV’ers konden voor het eerst in drie jaar Sinterklaas weer ontmoeten. Maar het meest indrukwekkend was toch het DRV Eeuwfeest in de Onderzeebootloods in Rotterdam.

Beelden zeggen zoveel meer dan woorden. Daarom geven wij met video's een impressie van de manier waarop we met medewerkers, oud-vennoten en cliënten ons eeuwfeest hebben gevierd.

Maatschap

Viering jubileum

Voor collega’s en cliënten was er een exclusieve avondopenstelling in Diergaarde Blijdorp met tal van bijzondere acts. Ook was er een wielerclinic onder begeleiding van professionele renners. In Het Depot van museum Boymans van Beuningen vond een diner plaats voor (oud-)maatschaps- en directieleden. Het gehele management had een bijzondere tweedaagse bijeenkomst in Zeeland en alle kleine kinderen van DRV’ers konden voor het eerst in drie jaar Sinterklaas weer ontmoeten. Maar het meest indrukwekkend was toch het DRV Eeuwfeest in de Onderzeebootloods in Rotterdam.

Beelden zeggen zoveel meer dan woorden. Daarom geven wij met video's een impressie van de manier waarop we met medewerkers, oud-vennoten en cliënten ons eeuwfeest hebben gevierd.

RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur bestaat uit vier partners. Twee van hen vormen het dagelijks bestuur. Drie leden hebben een functie als Beleidsbepaler en/of Kwaliteitsbepaler. Deze functies komen voort uit het stelsel van kwaliteitswaarborging in de accountancy en geven de betreffende personen mandaat voor beleidsbesluiten in de accountantsorganisatie. De Beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn tevens Kwaliteitsbepaler van het zogenaamde NVKS-kantoor. Dat maakt hen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele accountantspraktijk. Alle andere beleidsbesluiten worden in de maatschap genomen; daarvoor is de Raad van Bestuur beleidsvoorbereidend en -uitvoerend.

MAATSCHAP 

Moore DRV is een maatschap waarin partners deelnemen met hun persoonlijke vennootschappen. In het verslagjaar 2021 had de maatschap 30 leden.  Otwin van Drunen trad per 31 december 2021 uit. Er waren geen toetreders per 1 januari 2022.

In dit verslag spreken we over beleidsbepalende organen. Hiermee bedoelen we: de raad van bestuur, de beleidsbepalers en de kwaliteitsbepaler.

Henk Treure

Lid raad van bestuur

Marco Utermark

Kwaliteitsbepaler en lid dagelijks bestuur

Jan Gijsel

Beleids- en Kwaliteitsbepaler 

Michael Bick,

Voorzitter,  beleids- en kwaliteitsbepaler en lid dagelijks bestuur

De leden van de Raad van Bestuur waren in 2022:

De servicelijnverantwoordelijken  waren in 2022:

 • Harry Verweij en Martin Witt voor de praktijk accountancy & administraties.

 • Dirk van Dorsselaer voor de praktijk fiscale adviezen en aangiften.

 • Lorenz van der Vliet voor de praktijk audit & assurance.

 • Marco Prins voor de praktijk personeel & salaris.

Deze personen vervullen dezelfde rol in 2023.

Servicelijn-
verantwoordelijken

Een aantal leden van de maatschap draagt verantwoordelijkheid voor de innovatie en het commerciële beleid in één van onze praktijken. Zij zijn de servicelijnverantwoordelijken.

Moore DRV heeft twee gespecialiseerde diensten ondergebracht in aparte bv’s: Crossminds en Zantboer & Partners. Crossminds staat onder leiding van twee partners, Marco du Pré en Martin de Jong. Dirk van Dorsselaer leidt Zantboer & Partners.

Gespecialiseerde diensten

Aan onze reputatie van kwaliteitskantoor ligt een sterk kwaliteitsgerichte cultuur ten grondslag. Die cultuur wordt gevoed door de ‘tone at the top’ waarin we stellen dat ‘kwaliteit aan de ketting ligt’. Vanwege onze ambitie om uit te blinken in kwaliteit en de sterke invloed van wet- en regelgeving op onze praktijken, kennen wij een omvangrijk stelsel van kwaliteitsbeheersing. Binnen dat stelsel zijn er relatief veel functies en zijn de functies op een hoog professioneel niveau ingevuld. In latere hoofdstukken van dit verslag lichten we dat toe.

Kwaliteits- en risicomanagement en compliance

Centraal overleg

Het Centraal Overleg is het overleg tussen een delegatie van werknemers en twee leden van de Raad van Bestuur namens de maatschap. Het doel van het overleg is elkaar informeren en overleg plegen over onderwerpen die de zowel werkgever als werknemers raken. Zo was in 2021 een aantal wijzingen in de arbeidsvoorwaarden een belangrijk onderwerp van overleg.

Aan het Centraal Overleg nemen drie werknemers deel. Zij zijn de afgevaardigden van de groep van werknemers waarin alle vestigingen zijn vertegenwoordigd. De vestigingen hebben ook een overleg tussen directie en werknemers, het Lokaal Overleg.

Samenstelling van het centraal overleg in 2021

Namens de maatschap:

 • Michael Bick (voorzitter)
 • Marco Utermark

Namens het personeel:

 • Kirsten Looij
 • Ikbal Elazizi - Et-Talabi (voorzitter personeelsdelegatie)
 • Tom de Rijke

Namens de afdeling HRM:

 • Nicole Versteeg
 • Hans Oomes

INTERNATIONAAL NETWERK

Via het internationale netwerk van onafhankelijke kantoren, Moore Global Network Limited, kunnen we samenwerken met collegakantoren in meer dan 110 landen. Die samenwerking is gericht op een goede ondersteuning van ondernemers die internationaal zakendoen; zowel van Nederlandse ondernemers in het buitenland als buitenlandse ondernemers in Nederland.

We spelen een actieve rol in het netwerk. Sinds 1 januari 2020 is onze bestuursvoorzitter Michael Bick lid van de Board van Moore Global. Ook dragen diverse collega’s bij aan internationale kennisontwikkeling als lid van expertisegroepen.

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm