We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

VOORWOORD

In 2022 bestonden we 100 jaar. Dat eeuwfeest hebben we met veel uiteenlopende activiteiten en een fantastisch feest gevierd. Vooral het sterke gevoel van saamhorigheid maakt dat ik met een grote glimlach terugblik op het bijzondere jaar. Er is ook alle reden voor tevredenheid over de ontwikkeling van de organisatie die we met elkaar hebben gerealiseerd. Het succes van onze arbeidsmarktcampagne, de versterking van het kwaliteitshuis en de verdere automatisering van processen zijn daar voorbeelden van.

Het jubileumjaar was uiteraard aanleiding om terug te blikken op ons rijke verleden. Tegelijkertijd maakte het ons extra bewust van de positie die we al zo lang innemen in de maatschappij en de verantwoordelijkheid die we dragen voor mens, milieu en omgeving in de toekomst. Met een groot aantal kantoren in drie provincies borgen we de betrokkenheid bij onze werk- en leefomgeving. En via de publicatie van dit jaarverslag inclusief kwaliteitsverslag zijn we transparant over wat goed gaat en wat we kunnen verbeteren.

De komende jaren zullen we in onze verslaggeving meer rekening en verantwoording afleggen over ons sociale en duurzaamheidsbeleid. In 2022 is al een aantal veranderingen doorgevoerd in onze arbeidsvoorwaarden. Voor 2023 ligt de focus op gelijkheid en diversiteit. We beseffen daarbij dat gelijke kansen creëren voor iedereen ook betekent dat we oog hebben voor ieders startpositie en mogelijke barrières. Met het benoemen van jonge managers tot social ambassadors geven we de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid verder vorm vanuit de middenlaag van onze organisatie, uiteraard met support vanuit het bestuur.

Niet alleen wij maken de beweging naar versterkt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook onze cliënten – veelal familiebedrijven die dat al van oudsher ‘van nature’ doen – zetten bewust stappen. Daarin worden zij nu extra gestimuleerd door wet- en regelgeving. De ketenverantwoordelijkheid van grote afnemers zet hen ertoe aan om verantwoording af te leggen over hun beleidskeuzes en activiteiten op het gebied van ESG: environment, social and governance. Wij willen ondernemers in de echte economie helpen klaar te zijn voor deze ontwikkeling. Daarom hebben we in het verslagjaar onze expertise vergroot en kennis over ESG opgenomen in het curriculum van onze interne opleidingen.


"Vooral het sterke gevoel van saamhorigheid maakt dat ik met een grote glimlach terugblik op het bijzondere jaar."

Het volgen van ontwikkelingen waarmee onze cliënten te maken krijgen, blijft essentieel om onze dienstverlening relevant en waardevol te houden. We blijven innoveren. Het zorgt voor groei, vooral in advisering en zowel in de reguliere praktijken als door de specialistenteams. In een aantal organisatieonderdelen wordt die groei beperkt door de situatie op de arbeidsmarkt. Door processen en werkzaamheden steeds verder te automatiseren beogen we met minder mensen meer werk te verrichten. Het zorgt er vooral ook voor dat we het werk voor iedereen uitdagend en leuk kunnen houden en elk individu volop kansen en ondersteuning kunnen bieden om een carrière precies de gewenste invulling te geven.

Het vereenvoudigen en efficiënter maken van onze interne processen kreeg in 2022 een grote impuls door het vervangen van ons interne systeem voor cliënt- en urenregistratie, facturatie en relatiemanagement (crm). Een project dat vrijwel onze gehele organisatie raakte en in krap negen maanden tijd ‘live’ werd gebracht. Een majeure prestatie met veel impact op onze organisatie. In 2023 voeren we een aantal verbeteringen door en kunnen we de nieuwe mogelijkheden gaan benutten.

De komende jaren zal het optimaliseren van onze interne organisatie, innovatieve kracht en aantrekkelijk werkgeverschap onze agenda blijven bepalen. En niet alleen die van ons, maar van de gehele sector. Het zorgt voor veel beweging in de markt, die zich uit in fusies, overnames en de toetreding van private equity. Daardoor veranderen de verhoudingen en zouden deze wat kunnen verharden. Wij prijzen ons echter gelukkig met het collegiale overleg met een aantal kantoren van gelijke omvang. Uiteraard zijn we soms concurrenten, maar wat we van elkaar kunnen leren is aanzienlijk. Bijvoorbeeld waar het gaat over de kwaliteitsagenda. Deze kwaliteitsagenda ziet op de veranderingen in de beroepsuitoefening, bijvoorbeeld op het gebied van fraude en continuïteit en ook op de invoering van een raad van commissarissen. Het is interessant en bewonderenswaardig hoe open en transparant we naar elkaar zijn om te bereiken dat we als beroepsgroep beter worden. Daarbij wil ik ook de wijze waarop de AFM haar rol oppakt niet onbesproken laten. Natuurlijk is zij toezichthouder, acteert als zodanig en treedt zo nodig op. Ook dat gebeurt in het belang van de beroepsgroep. Maar, de AFM is voor ons tevens een uiterst prettige gesprekspartner voor afstemming, zoals over onze clientacceptatieprocedure of geconstateerde fraude bij controlecliënten.

Om het hoge investeringsniveau verantwoord te kunnen handhaven, is een groei van onze organisatie gewenst. De stevige groei van bijna negen procent die we in 2022 lieten zien, verwachten we ook de komende jaren te realiseren als we in staat blijven voldoende mensen aan ons te binden. Ook willen we onze positie in de door ons gekozen marktgebieden versterken door middel van aansluiting van andere kantoren. In die strategie past de aansluiting van Trivent in 2023, waardoor we nu ook actief zijn in Midden- en Oost-Brabant. De ontwikkelingen in de markt voeden de verwachting dat we in de loop van dit jaar meer stappen kunnen zetten en we op termijn kunnen doorgroeien naar een omzet van honderd miljoen euro.

Michael Bick,

Voorzitter Raad van Bestuur

VOORWOORD

In 2022 bestonden we 100 jaar. Dat eeuwfeest hebben we met veel uiteenlopende activiteiten en een fantastisch feest gevierd. Vooral het sterke gevoel van saamhorigheid maakt dat ik met een grote glimlach terugblik op het bijzondere jaar. Er is ook alle reden voor tevredenheid over de ontwikkeling van de organisatie die we met elkaar hebben gerealiseerd. Het succes van onze arbeidsmarktcampagne, de versterking van het kwaliteitshuis en de verdere automatisering van processen zijn daar voorbeelden van.

Het volgen van ontwikkelingen waarmee onze cliënten te maken krijgen, blijft essentieel om onze dienstverlening relevant en waardevol te houden. We blijven innoveren. Het zorgt voor groei, vooral in advisering en zowel in de reguliere praktijken als door de specialistenteams. In een aantal organisatieonderdelen wordt die groei beperkt door de situatie op de arbeidsmarkt. Door processen en werkzaamheden steeds verder te automatiseren beogen we met minder mensen meer werk te verrichten. Het zorgt er vooral ook voor dat we het werk voor iedereen uitdagend en leuk kunnen houden en elk individu volop kansen en ondersteuning kunnen bieden om een carrière precies de gewenste invulling te geven.

Het vereenvoudigen en efficiënter maken van onze interne processen kreeg in 2022 een grote impuls door het vervangen van ons interne systeem voor cliënt- en urenregistratie, facturatie en relatiemanagement (crm). Een project dat vrijwel onze gehele organisatie raakte en in krap negen maanden tijd ‘live’ werd gebracht. Een majeure prestatie met veel impact op onze organisatie. In 2023 voeren we een aantal verbeteringen door en kunnen we de nieuwe mogelijkheden gaan benutten.

De komende jaren zal het optimaliseren van onze interne organisatie, innovatieve kracht en aantrekkelijk werkgeverschap onze agenda blijven bepalen. En niet alleen die van ons, maar van de gehele sector. Het zorgt voor veel beweging in de markt, die zich uit in fusies, overnames en de toetreding van private equity. Daardoor veranderen de verhoudingen en zouden deze wat kunnen verharden. Wij prijzen ons echter gelukkig met het collegiale overleg met een aantal kantoren van gelijke omvang. Uiteraard zijn we soms concurrenten, maar wat we van elkaar kunnen leren is aanzienlijk. Bijvoorbeeld waar het gaat over de kwaliteitsagenda. Deze kwaliteitsagenda ziet op de veranderingen in de beroepsuitoefening, bijvoorbeeld op het gebied van fraude en continuïteit en ook op de invoering van een raad van commissarissen. Het is interessant en bewonderenswaardig hoe open en transparant we naar elkaar zijn om te bereiken dat we als beroepsgroep beter worden. Daarbij wil ik ook de wijze waarop de AFM haar rol oppakt niet onbesproken laten. Natuurlijk is zij toezichthouder, acteert als zodanig en treedt zo nodig op. Ook dat gebeurt in het belang van de beroepsgroep. Maar, de AFM is voor ons tevens een uiterst prettige gesprekspartner voor afstemming, zoals over onze clientacceptatieprocedure of geconstateerde fraude bij controlecliënten.

Om het hoge investeringsniveau verantwoord te kunnen handhaven, is een groei van onze organisatie gewenst. De stevige groei van bijna negen procent die we in 2022 lieten zien, verwachten we ook de komende jaren te realiseren als we in staat blijven voldoende mensen aan ons te binden. Ook willen we onze positie in de door ons gekozen marktgebieden versterken door middel van aansluiting van andere kantoren. In die strategie past de aansluiting van Trivent in 2023, waardoor we nu ook actief zijn in Midden- en Oost-Brabant. De ontwikkelingen in de markt voeden de verwachting dat we in de loop van dit jaar meer stappen kunnen zetten en we op termijn kunnen doorgroeien naar een omzet van honderd miljoen euro.

"Vooral het sterke gevoel van saamhorigheid maakt dat ik met een grote glimlach terugblik op het bijzondere jaar."

Michael Bick,

Voorzitter Raad van Bestuur

Het jubileumjaar was uiteraard aanleiding om terug te blikken op ons rijke verleden. Tegelijkertijd maakte het ons extra bewust van de positie die we al zo lang innemen in de maatschappij en de verantwoordelijkheid die we dragen voor mens, milieu en omgeving in de toekomst. Met een groot aantal kantoren in drie provincies borgen we de betrokkenheid bij onze werk- en leefomgeving. En via de publicatie van dit jaarverslag inclusief kwaliteitsverslag zijn we transparant over wat goed gaat en wat we kunnen verbeteren.

De komende jaren zullen we in onze verslaggeving meer rekening en verantwoording afleggen over ons sociale en duurzaamheidsbeleid. In 2022 is al een aantal veranderingen doorgevoerd in onze arbeidsvoorwaarden. Voor 2023 ligt de focus op gelijkheid en diversiteit. We beseffen daarbij dat gelijke kansen creëren voor iedereen ook betekent dat we oog hebben voor ieders startpositie en mogelijke barrières. Met het benoemen van jonge managers tot social ambassadors geven we de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid verder vorm vanuit de middenlaag van onze organisatie, uiteraard met support vanuit het bestuur.

Niet alleen wij maken de beweging naar versterkt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook onze cliënten – veelal familiebedrijven die dat al van oudsher ‘van nature’ doen – zetten bewust stappen. Daarin worden zij nu extra gestimuleerd door wet- en regelgeving. De ketenverantwoordelijkheid van grote afnemers zet hen ertoe aan om verantwoording af te leggen over hun beleidskeuzes en activiteiten op het gebied van ESG: environment, social and governance. Wij willen ondernemers in de echte economie helpen klaar te zijn voor deze ontwikkeling. Daarom hebben we in het verslagjaar onze expertise vergroot en kennis over ESG opgenomen in het curriculum van onze interne opleidingen.


Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm